Trains from

Aberdour to Overton

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:21
  Aberdour
  Platform 1
  23:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:50
  London Waterloo
  10:50
  London Waterloo
  Platform 10 estimated
  11:46
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 2. Aberdour
  06:44
  Aberdour
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:50
  London Waterloo
  12:50
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  13:46
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 3. Aberdour
  07:40
  Aberdour
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:50
  London Waterloo
  13:50
  London Waterloo
  Platform 7 estimated
  14:46
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  08:41
  Aberdour
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:50
  London Waterloo
  14:50
  London Waterloo
  Platform 7 estimated
  15:46
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  09:44
  Aberdour
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:50
  London Waterloo
  15:50
  London Waterloo
  Platform 7 estimated
  16:46
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  14:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  14:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  17:09
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  17:38
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  17:46
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  11:42
  Aberdour
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:50
  London Waterloo
  17:50
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  18:47
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  12:12
  Aberdour
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  19:09
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  19:39
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  19:47
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  13:42
  Aberdour
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:50
  London Waterloo
  19:50
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  20:45
  Overton
  Overton
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  14:17
  Aberdour
  14:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  15:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  22:39
  Basingstoke
  Platform 2 estimated
  23:13
  Basingstoke
  Platform 1 estimated
  23:22
  Overton
  Overton
  2 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Overton to Aberdour