Trains from

Aberdour to Otford

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:49
  London Bridge
  20:49
  London Bridge
  Platform 6 estimated
  21:12
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  21:22
  Sevenoaks
  Platform 4 estimated
  21:29
  Otford
  on time
  Otford
  4 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:55
  London Victoria
  20:55
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  21:30
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:42
  Aberdour
  Platform 1
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:28
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  20:32
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  21:08
  London Blackfriars
  Platform 1 estimated
  21:16
  London Blackfriars
  Platform 3 estimated
  22:18
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:39
  London Kings Cross
  21:39
  London Kings Cross
  22:25
  London Victoria
  22:25
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  22:58
  Otford
  Platform 2 estimated
  on time
  Otford
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  22:55
  London Victoria
  22:55
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  23:30
  Otford
  on time
  Otford
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:12
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  00:25
  London Victoria
  00:25
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  01:04
  Otford
  Platform 2 estimated
  on time
  Otford
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  02:32
  London St Pancras International
  02:32
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  02:39
  London Blackfriars
  Platform 1 estimated
  05:16
  London Blackfriars
  Platform 4 estimated
  06:18
  Otford
  on time
  Otford
  4 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:42
  Aberdour
  Platform 1
  18:53
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:00
  Inverkeithing
  Platform 1
  19:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  19:36
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  01:03
  London Kings Cross
  02:32
  London St Pancras International
  02:32
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  02:39
  London Blackfriars
  Platform 1 estimated
  05:16
  London Blackfriars
  Platform 4 estimated
  06:18
  Otford
  on time
  Otford
  5 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  07:07
  London Euston
  07:07
  London Euston
  07:55
  London Victoria
  07:55
  London Victoria
  Platform 4 estimated
  08:30
  Otford
  Otford
  3 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:25
  London Victoria
  10:25
  London Victoria
  Platform 5 estimated
  10:58
  Otford
  Otford
  3 changes
  Peak

Find journey information for Otford to Aberdour