Trains from

Aberdour to Longton

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  10:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  10:39
  Longton
  Platform 1 estimated
  Longton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  12:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  12:39
  Longton
  Platform 1 estimated
  Longton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  14:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  14:39
  Longton
  Platform 1 estimated
  Longton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  16:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  16:39
  Longton
  Platform 1 estimated
  Longton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  18:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  18:39
  Longton
  Platform 1 estimated
  Longton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  20:00
  Crewe
  Platform 5 estimated
  20:45
  Crewe
  Platform 4 estimated
  21:24
  Longton
  Platform 1 estimated
  Longton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:22
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  05:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:07
  Crewe
  Platform 2 estimated
  06:39
  Longton
  Longton
  2 changes
  Peak
 8. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  10:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  10:39
  Longton
  Longton
  2 changes
  Peak
 9. Aberdour
  08:11
  Aberdour
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  12:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  12:39
  Longton
  Longton
  2 changes
  Peak
 10. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  14:07
  Crewe
  Platform 3 estimated
  14:39
  Longton
  Longton
  2 changes
  Peak

Find journey information for Longton to Aberdour