Trains from

Aberdour to London Bridge

 1. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  06:44
  Aberdour
  Platform 1
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:25
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 2. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  07:04
  Aberdour
  Platform 1
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12
  08:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19
  12:39
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  12:39
  London Kings Cross
  13:15
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  07:40
  Aberdour
  Platform 1
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:24
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:11
  Aberdour
  Platform 1
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  14:15
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:41
  Aberdour
  Platform 1
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:23
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  09:44
  Aberdour
  Platform 1
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:27
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:25
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:48
  Aberdour
  Platform 1
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:14
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:26
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:16
  London Bridge
  London Bridge
  2 changes
  Super Off Peak

Find journey information for London Bridge to Aberdour