Trains from

Aberdour to Ledbury

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  06:09
  Aberdour
  Platform 1
  06:42
  Haymarket
  Platform 1
  06:57
  Haymarket
  Platform 4
  09:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  10:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  11:34
  Hereford
  Platform 2 estimated
  12:09
  Hereford
  Platform 3 estimated
  12:25
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  06:09
  Aberdour
  Platform 1
  06:42
  Haymarket
  Platform 1
  06:57
  Haymarket
  Platform 4
  11:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  11:50
  Birmingham New Street
  Platform 10B estimated
  12:57
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  07:04
  Aberdour
  Platform 1
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  08:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  09:27
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  09:35
  Newcastle
  Platform 11 estimated
  12:27
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  12:50
  Birmingham New Street
  Platform 9B estimated
  13:57
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:11
  Aberdour
  Platform 1
  08:39
  Haymarket
  Platform 1
  08:57
  Haymarket
  Platform 4
  11:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  12:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  13:31
  Hereford
  Platform 2 estimated
  13:41
  Hereford
  Platform 1 estimated
  13:58
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:11
  Aberdour
  Platform 1
  08:39
  Haymarket
  Platform 1
  08:57
  Haymarket
  Platform 4
  13:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:50
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  14:57
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:41
  Aberdour
  Platform 1
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:55
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  11:35
  Newcastle
  Platform 10 estimated
  14:27
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  14:50
  Birmingham New Street
  Platform 10B estimated
  15:57
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:57
  Crewe
  Platform 5 estimated
  14:08
  Crewe
  Platform 6 estimated
  15:49
  Hereford
  Platform 2 estimated
  16:39
  Hereford
  Platform 1 estimated
  16:56
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  15:50
  Birmingham New Street
  Platform 10B estimated
  16:57
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  2 changes
  Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:48
  Aberdour
  Platform 1
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:27
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  13:35
  Newcastle
  Platform 10 estimated
  16:28
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  16:50
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  17:59
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  3 changes
  Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:05
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  17:20
  Birmingham New Street
  Platform 10B estimated
  18:31
  Ledbury
  on time
  Ledbury
  2 changes
  Peak

Find journey information for Ledbury to Aberdour