Trains from

Aberdour to Leatherhead

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:17
  Aberdour
  Platform 1
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  23:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  06:43
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  06:53
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  07:35
  Clapham Junction
  Platform 17 estimated
  07:48
  Clapham Junction
  Platform 11 estimated
  08:24
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:25
  London Victoria
  10:25
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  11:13
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:43
  Vauxhall
  12:43
  Vauxhall
  13:24
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  08:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  12:39
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  12:39
  London Kings Cross
  13:25
  London Victoria
  13:25
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  14:13
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:43
  Vauxhall
  13:43
  Vauxhall
  14:24
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:44
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  14:25
  London Victoria
  14:25
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  15:13
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:43
  Vauxhall
  14:43
  Vauxhall
  15:24
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:43
  Vauxhall
  15:43
  Vauxhall
  16:24
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:43
  Vauxhall
  16:43
  Vauxhall
  17:24
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:48
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:25
  London Victoria
  17:25
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  18:13
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  Leatherhead
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Leatherhead to Aberdour