Trains from

Aberdour to Kingston

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:42
  London Waterloo
  12:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  13:10
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:31
  Vauxhall
  13:31
  Vauxhall
  13:55
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:31
  Vauxhall
  14:31
  Vauxhall
  14:55
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:46
  Vauxhall
  15:46
  Vauxhall
  16:10
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:42
  London Waterloo
  16:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  17:10
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:48
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:31
  Vauxhall
  17:31
  Vauxhall
  17:55
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:47
  Vauxhall
  17:47
  Vauxhall
  18:11
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:31
  Vauxhall
  18:31
  Vauxhall
  18:55
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:21
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  14:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  19:31
  Vauxhall
  19:31
  Vauxhall
  19:55
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:42
  London Waterloo
  19:42
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  20:10
  Kingston
  Platform 2 estimated
  Kingston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Kingston to Aberdour