Trains from

Aberdour to Kildare (Irish Rail)

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  10:31
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:36
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:05
  Dublin Heuston
  19:05
  Dublin Heuston
  19:53
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  16:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  16:54
  Chester
  Platform 3 estimated
  17:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  06:25
  Dublin Heuston
  06:25
  Dublin Heuston
  07:02
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 3. Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  20:00
  Crewe
  Platform 5 estimated
  20:55
  Crewe
  Platform 11 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:30
  Holyhead
  05:45
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Dublin Port - Stena
  07:25
  Dublin Heuston
  07:25
  Dublin Heuston
  07:53
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  22:23
  Warrington Bank Quay
  Platform 1 estimated
  22:50
  Chester
  Platform 4 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:30
  Holyhead
  05:45
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Dublin Port - Stena
  07:25
  Dublin Heuston
  07:25
  Dublin Heuston
  07:53
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  7 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:22
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  05:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:15
  Dublin Heuston
  14:15
  Dublin Heuston
  14:58
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 6. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:38
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  10:31
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  12:36
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  14:10
  Holyhead
  17:25
  Dublin Ferryport
  17:25
  Dublin Ferryport
  19:05
  Dublin Heuston
  19:05
  Dublin Heuston
  19:53
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 7. Aberdour
  12:12
  Aberdour
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  16:26
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  16:54
  Chester
  Platform 3 estimated
  17:26
  Chester
  Platform 3 estimated
  19:17
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  20:30
  Holyhead
  23:45
  Dublin Port - Stena
  23:45
  Dublin Port - Stena
  06:25
  Dublin Heuston
  06:25
  Dublin Heuston
  07:02
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  6 changes
  Peak
 8. Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  20:00
  Crewe
  Platform 5 estimated
  20:55
  Crewe
  Platform 11 estimated
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:30
  Holyhead
  05:45
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Dublin Port - Stena
  07:25
  Dublin Heuston
  07:25
  Dublin Heuston
  07:53
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  5 changes
  Peak
 9. Aberdour
  17:50
  Aberdour
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15F estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  22:23
  Warrington Bank Quay
  Platform 1 estimated
  22:50
  Chester
  Platform 4 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  23:50
  Llandudno Junction
  Platform 1 estimated
  23:59
  Llandudno Junction
  01:14
  Holyhead
  02:30
  Holyhead
  05:45
  Dublin Port - Stena
  05:45
  Dublin Port - Stena
  07:25
  Dublin Heuston
  07:25
  Dublin Heuston
  07:53
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  7 changes
  Peak
 10. Aberdour
  23:14
  Aberdour
  23:22
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  00:15
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  05:36
  Crewe
  Platform 6 estimated
  06:23
  Crewe
  Platform 11 estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:15
  Dublin Heuston
  14:15
  Dublin Heuston
  14:58
  Kildare (Irish Rail)
  Kildare (Irish Rail)
  5 changes
  Peak

Find journey information for Kildare (Irish Rail) to Aberdour