Trains from

Aberdour to Ilkeston

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:16
  Aberdour
  Platform 1
  13:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20
  14:09
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19
  18:06
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  18:19
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  18:42
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  15:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  18:51
  Sheffield
  Platform 6 estimated
  19:05
  Sheffield
  Platform 5A estimated
  19:43
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:15
  Aberdour
  Platform 1
  15:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  19:51
  Sheffield
  Platform 6 estimated
  20:02
  Sheffield
  Platform 6A estimated
  20:40
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:07
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 4 estimated
  20:52
  Sheffield
  Platform 6 estimated
  21:37
  Sheffield
  Platform 5A estimated
  22:17
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  19:02
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  19:35
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  21:40
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  21:55
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  22:17
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:12
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:53
  Sheffield
  Platform 5B estimated
  22:03
  Sheffield
  Platform 6A estimated
  22:43
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  Platform 2 estimated
  21:39
  Warrington Bank Quay
  22:04
  Warrington Central
  22:04
  Warrington Central
  Platform 1 estimated
  00:45
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  07:46
  Nottingham
  Platform 3C estimated
  07:58
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  08:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:27
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  09:35
  Newcastle
  Platform 11 estimated
  11:21
  Sheffield
  Platform 6 estimated
  11:37
  Sheffield
  Platform 7 estimated
  12:12
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  08:06
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  12:07
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  12:52
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  13:12
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:45
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  10:23
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  10:35
  Newcastle
  Platform 11 estimated
  12:20
  Sheffield
  Platform 6 estimated
  12:37
  Sheffield
  Platform 8A estimated
  13:12
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Ilkeston to Aberdour