Trains from

Aberdour to Hampton-in-Arden

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:45
  Haymarket
  Platform 1
  10:57
  Haymarket
  Platform 4
  15:19
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  15:30
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  15:33
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  on time
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  16:50
  Wolverhampton
  Platform 5 estimated
  17:36
  Hampton-in-arden
  on time
  Hampton-in-arden
  2 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:19
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  19:30
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  19:33
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  on time
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  21:19
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  21:30
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  21:33
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  on time
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  17:50
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  22:52
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  23:14
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  23:34
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  on time
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  19:21
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  19:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  20:14
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  23:24
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  23:38
  Manchester Piccadilly
  Platform 5 estimated
  00:34
  Crewe
  Platform 1 estimated
  04:59
  Crewe
  Platform 11 estimated
  06:09
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  06:33
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  06:48
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  21:39
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  22:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  01:43
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  05:05
  Manchester Piccadilly
  Platform 5 estimated
  06:17
  Nuneaton
  Platform 4 estimated
  06:33
  Nuneaton
  Platform 1 estimated
  06:55
  Coventry
  Platform 2 estimated
  07:07
  Coventry
  Platform 3 estimated
  07:21
  Hampton-in-arden
  Platform 2 estimated
  Hampton-in-arden
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  21:39
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  22:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  01:43
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  05:11
  Manchester Piccadilly
  Platform 6 estimated
  07:13
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  07:45
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  07:48
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  22:53
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  23:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  00:27
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  00:27
  Glasgow Queen Street
  04:28
  Glasgow Central
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:54
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  09:19
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  09:30
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  09:33
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:19
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  11:30
  Birmingham International
  Platform 4 estimated
  11:33
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  Hampton-in-arden
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Hampton-in-Arden to Aberdour