Trains from

Aberdour to Erdington

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:27
  Aberdour
  Platform 1
  23:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  23:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  04:28
  Glasgow Central
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:54
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  08:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  08:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  08:58
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  09:15
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  09:28
  Erdington
  Erdington
  6 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:27
  Aberdour
  Platform 1
  23:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  23:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  04:28
  Glasgow Central
  04:28
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  06:54
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  07:17
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  09:05
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:25
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  09:37
  Erdington
  Erdington
  5 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  22:27
  Aberdour
  Platform 1
  23:04
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  23:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  00:26
  Glasgow Queen Street
  05:49
  Glasgow Central
  05:49
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  10:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  10:25
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  10:37
  Erdington
  Platform 2 estimated
  Erdington
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:21
  Aberdour
  Platform 1
  23:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  07:02
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  07:25
  Newcastle
  Platform 2 estimated
  10:27
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  10:45
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  10:58
  Erdington
  Erdington
  3 changes
  Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  10:33
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  10:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  10:58
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  11:15
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  11:28
  Erdington
  Erdington
  3 changes
  Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:09
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  11:25
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  11:37
  Erdington
  Erdington
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:04
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  08:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  09:27
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  09:35
  Newcastle
  Platform 11 estimated
  12:27
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  12:45
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  12:58
  Erdington
  Erdington
  3 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  12:32
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  12:41
  Wolverhampton
  Platform 3 estimated
  12:58
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  13:15
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  13:28
  Erdington
  Erdington
  3 changes
  Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:05
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:25
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  13:37
  Erdington
  Erdington
  2 changes
  Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  10:55
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  11:35
  Newcastle
  Platform 10 estimated
  14:27
  Birmingham New Street
  Platform 10A estimated
  14:45
  Birmingham New Street
  Platform 8A estimated
  14:58
  Erdington
  Erdington
  3 changes
  Peak

Find journey information for Erdington to Aberdour