Trains from

Aberdour to Deighton

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16
  17:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7
  20:08
  Leeds
  Platform 11C estimated
  20:53
  Leeds
  Platform 12B estimated
  21:23
  Deighton
  Platform 2
  on time
  Deighton
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:41
  Aberdour
  Platform 1
  17:17
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2
  20:01
  York
  Platform 3 estimated
  20:09
  York
  Platform 5 estimated
  20:31
  Leeds
  Platform 16A estimated
  20:53
  Leeds
  Platform 12B estimated
  21:23
  Deighton
  Platform 2
  on time
  Deighton
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:14
  Aberdour
  Platform 1
  17:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:08
  Leeds
  Platform 8C estimated
  21:53
  Leeds
  Platform 11B estimated
  22:23
  Deighton
  Platform 2
  on time
  Deighton
  Platform 2
  2 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:49
  Aberdour
  Platform 1
  18:25
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  20:03
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  20:17
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  22:09
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  22:44
  Manchester Piccadilly
  Platform 4 estimated
  23:25
  Deighton
  Platform 1
  on time
  Deighton
  Platform 1
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  18:39
  Aberdour
  Platform 1
  19:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  20:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:40
  Newcastle
  Platform 3 estimated
  21:58
  Newcastle
  Platform 9 estimated
  23:30
  Leeds
  Platform 12 estimated
  08:25
  Leeds
  Platform 12A estimated
  08:52
  Deighton
  Platform 2 estimated
  Deighton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:51
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  09:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  12:09
  Leeds
  Platform 11 estimated
  12:53
  Leeds
  Platform 17B estimated
  13:24
  Deighton
  Platform 2 estimated
  Deighton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:23
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:03
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  09:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  12:21
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  13:17
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  13:56
  Deighton
  Platform 1 estimated
  Deighton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:43
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  11:05
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 7 estimated
  14:08
  Leeds
  Platform 11B estimated
  14:53
  Leeds
  Platform 17B estimated
  15:24
  Deighton
  Platform 2 estimated
  Deighton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:23
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:01
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:08
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  15:08
  Leeds
  Platform 16 estimated
  15:53
  Leeds
  Platform 17B estimated
  16:24
  Deighton
  Platform 2 estimated
  Deighton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:25
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:02
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  12:12
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  15:26
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  16:17
  Manchester Piccadilly
  Platform 2 estimated
  16:56
  Deighton
  Platform 1 estimated
  Deighton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Deighton to Aberdour