Trains from

Aberdour to Clapton

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:33
  London Liverpool Street
  12:33
  London Liverpool Street
  Platform 2 estimated
  12:43
  Clapton
  Platform 2 estimated
  Clapton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:34
  Walthamstow Central
  13:34
  Walthamstow Central
  Platform 1 estimated
  13:39
  Clapton
  Platform 1 estimated
  Clapton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:34
  Walthamstow Central
  14:34
  Walthamstow Central
  Platform 1 estimated
  14:39
  Clapton
  Platform 1 estimated
  Clapton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:33
  London Liverpool Street
  15:33
  London Liverpool Street
  Platform 2 estimated
  15:43
  Clapton
  Platform 2 estimated
  Clapton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:33
  London Liverpool Street
  16:33
  London Liverpool Street
  Platform 1 estimated
  16:43
  Clapton
  Platform 2 estimated
  Clapton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:48
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:34
  Walthamstow Central
  17:34
  Walthamstow Central
  Platform 1 estimated
  17:39
  Clapton
  Platform 1 estimated
  Clapton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:33
  London Liverpool Street
  17:33
  London Liverpool Street
  Platform 7 estimated
  17:42
  Clapton
  Platform 2 estimated
  Clapton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  17:40
  London Kings Cross
  18:34
  Walthamstow Central
  18:34
  Walthamstow Central
  Platform 1 estimated
  18:39
  Clapton
  Platform 1 estimated
  Clapton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:21
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  14:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  19:34
  Walthamstow Central
  19:34
  Walthamstow Central
  Platform 1 estimated
  19:39
  Clapton
  Platform 1 estimated
  Clapton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:33
  London Liverpool Street
  19:33
  London Liverpool Street
  Platform 7 estimated
  19:43
  Clapton
  Platform 2 estimated
  Clapton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Clapton to Aberdour