Trains from

Aberdour to Bury Mtlk

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:21
  Aberdour
  Platform 1
  23:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  06:14
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8E estimated
  09:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  09:27
  Manchester Piccadilly
  10:20
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  2 changes
  Peak
 2. Aberdour
  06:09
  Aberdour
  06:42
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  06:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  09:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  09:28
  Wigan North Western
  09:41
  Wigan Wallgate
  09:41
  Wigan Wallgate
  Platform 2 estimated
  10:26
  Manchester Victoria
  Platform 6 estimated
  10:26
  Manchester Victoria
  11:04
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  4 changes
  Peak
 3. Aberdour
  07:04
  Aberdour
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  08:11
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  11:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  11:27
  Manchester Piccadilly
  12:20
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  2 changes
  Peak
 4. Aberdour
  07:27
  Aberdour
  07:34
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  07:40
  Inverkeithing
  Platform 1 estimated
  07:57
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:16
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  11:27
  Manchester Piccadilly
  12:20
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  3 changes
  Peak
 5. Aberdour
  08:11
  Aberdour
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  11:28
  Wigan North Western
  11:41
  Wigan Wallgate
  11:41
  Wigan Wallgate
  Platform 2 estimated
  12:26
  Manchester Victoria
  Platform 5 estimated
  12:26
  Manchester Victoria
  13:04
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  4 changes
  Peak
 6. Aberdour
  09:27
  Aberdour
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16F estimated
  10:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  13:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  13:27
  Manchester Piccadilly
  14:20
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  2 changes
  Peak
 7. Aberdour
  10:15
  Aberdour
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  13:28
  Wigan North Western
  13:41
  Wigan Wallgate
  13:41
  Wigan Wallgate
  Platform 2 estimated
  14:26
  Manchester Victoria
  Platform 4 estimated
  14:26
  Manchester Victoria
  15:04
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  4 changes
  Peak
 8. Aberdour
  11:42
  Aberdour
  12:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  15:27
  Manchester Piccadilly
  16:20
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  2 changes
  Peak
 9. Aberdour
  12:12
  Aberdour
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  15:28
  Wigan North Western
  15:41
  Wigan Wallgate
  15:41
  Wigan Wallgate
  Platform 2 estimated
  16:26
  Manchester Victoria
  Platform 5 estimated
  16:26
  Manchester Victoria
  17:04
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  4 changes
  Peak
 10. Aberdour
  13:42
  Aberdour
  14:13
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:22
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:29
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  17:29
  Manchester Piccadilly
  18:22
  Bury Metrolink
  Bury Metrolink
  2 changes
  Peak

Find journey information for Bury Mtlk to Aberdour