Trains from

Aberdour to Bridgeton

 1. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  12:44
  Aberdour
  Platform 1
  13:15
  Haymarket
  Platform 1
  13:21
  Haymarket
  Platform 4
  14:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  14:07
  Glasgow Queen Street
  14:44
  Glasgow Central
  14:44
  Glasgow Central
  14:49
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  3 changes
  Peak
 2. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  12:44
  Aberdour
  Platform 1
  13:15
  Haymarket
  Platform 1
  13:25
  Haymarket
  Platform 4
  14:39
  Partick
  Platform 2 estimated
  14:49
  Partick
  Platform 1 estimated
  15:02
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:16
  Aberdour
  Platform 1
  13:47
  Haymarket
  Platform 1
  14:01
  Haymarket
  Platform 4
  14:46
  Bellshill
  14:55
  Bellshill
  15:03
  Cambuslang
  15:09
  Cambuslang
  15:17
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:16
  Aberdour
  Platform 1
  13:47
  Haymarket
  Platform 1
  14:01
  Haymarket
  Platform 4
  15:09
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  15:27
  Glasgow Central
  15:32
  Bridgeton
  Platform 2 estimated
  on time
  Bridgeton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:47
  Haymarket
  Platform 1
  15:01
  Haymarket
  Platform 4
  15:47
  Bellshill
  15:55
  Bellshill
  16:06
  Cambuslang
  16:09
  Cambuslang
  16:18
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  15:12
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9E estimated
  16:12
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  16:27
  Glasgow Central
  16:32
  Bridgeton
  Platform 2 estimated
  on time
  Bridgeton
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:14
  Haymarket
  Platform 1
  15:20
  Haymarket
  Platform 4
  16:07
  Glasgow Queen Street
  Platform 4 estimated
  16:07
  Glasgow Queen Street
  16:44
  Glasgow Central
  16:44
  Glasgow Central
  16:48
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:14
  Haymarket
  Platform 1
  15:25
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:39
  Partick
  Platform 2 estimated
  16:49
  Partick
  Platform 1 estimated
  17:01
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  2 changes
  Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:15
  Aberdour
  Platform 1
  15:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  15:54
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:51
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  17:06
  Glasgow Central
  17:11
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  2 changes
  Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:42
  Aberdour
  Platform 1
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  17:21
  Glasgow Queen Street
  Platform 3 estimated
  17:21
  Glasgow Queen Street
  17:51
  Glasgow Central
  17:51
  Glasgow Central
  17:56
  Bridgeton
  on time
  Bridgeton
  3 changes
  Peak

Find journey information for Bridgeton to Aberdour