Trains from

Aberdour to Bredbury

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  06:09
  Aberdour
  Platform 1
  06:42
  Haymarket
  Platform 1
  06:57
  Haymarket
  Platform 4
  08:06
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  08:34
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  10:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  10:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  11:03
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  07:04
  Aberdour
  Platform 1
  07:39
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 12 estimated
  08:11
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  11:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  11:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  12:03
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  07:27
  Aberdour
  Platform 1
  07:34
  Inverkeithing
  Platform 1
  07:40
  Inverkeithing
  Platform 1
  07:57
  Haymarket
  Platform 1
  08:16
  Haymarket
  Platform 4
  11:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  11:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  12:03
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  08:11
  Aberdour
  Platform 1
  08:39
  Haymarket
  Platform 1
  08:57
  Haymarket
  Platform 4
  10:06
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  10:34
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  12:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  12:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  13:03
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:59
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  10:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 14 estimated
  13:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  13:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  14:03
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  12:06
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  12:34
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  14:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  14:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  15:03
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:10
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:17
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:27
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  15:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 1 estimated
  16:03
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:12
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:43
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  15:23
  Preston (Lancs)
  Platform 5 estimated
  16:15
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  16:32
  Manchester Piccadilly
  Platform 2 estimated
  16:48
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:13
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:22
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:29
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  17:49
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  18:04
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  on time
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 10. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:17
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  14:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  14:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  17:15
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  17:24
  Preston (Lancs)
  Platform 6 estimated
  18:15
  Manchester Piccadilly
  Platform 13 estimated
  18:32
  Manchester Piccadilly
  Platform 3 estimated
  18:48
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  Bredbury
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Bredbury to Aberdour