Trains from

Aberdour to Belmont

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  23:14
  Aberdour
  Platform 1
  23:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15
  05:40
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  Platform 4 estimated
  09:40
  London Kings Cross
  10:30
  London Victoria
  10:30
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  11:22
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  06:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  07:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:30
  London Victoria
  12:30
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  13:22
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. Aberdour
  Platform 1 estimated
  07:40
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  08:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:30
  London Victoria
  13:30
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  14:22
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:41
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:19
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  09:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:30
  London Victoria
  14:30
  London Victoria
  Platform 8 estimated
  15:27
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:41
  London Victoria
  15:41
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  16:13
  Sutton (Surrey)
  Platform 2 estimated
  16:19
  Sutton (Surrey)
  Platform 4 estimated
  16:22
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:44
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  10:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  16:00
  London Victoria
  16:00
  London Victoria
  Platform 10 estimated
  16:52
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:30
  London Victoria
  16:30
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  17:22
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:48
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:24
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:30
  London Victoria
  17:30
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  18:22
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:41
  London Victoria
  17:41
  London Victoria
  Platform 12 estimated
  18:13
  Sutton (Surrey)
  Platform 2 estimated
  18:19
  Sutton (Surrey)
  Platform 4 estimated
  18:22
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  11:42
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  18:00
  London Victoria
  18:00
  London Victoria
  Platform 10 estimated
  18:52
  Belmont
  Platform 1 estimated
  Belmont
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Belmont to Aberdour