Trains from

Aberdour to Ballina

 1. Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:27
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  09:54
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:01
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:10
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:30
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  12:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  12:35
  Ayr
  13:50
  Cairnryan (Port)
  15:30
  Cairnryan (Port)
  17:45
  Belfast Port
  17:45
  Belfast Port
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  22:15
  Dublin Connolly
  22:15
  Dublin Connolly
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  10 changes
  Peak
 2. Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:16
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  13:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  09:00
  Dublin Connolly
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  8 changes
  Peak
 3. Aberdour
  09:27
  Aberdour
  09:54
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:01
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:10
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:30
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  12:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  12:35
  Ayr
  13:50
  Cairnryan (Port)
  15:30
  Cairnryan (Port)
  17:45
  Belfast Port
  17:45
  Belfast Port
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  22:15
  Dublin Connolly
  22:15
  Dublin Connolly
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  10 changes
  Peak
 4. Aberdour
  13:16
  Aberdour
  13:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  09:00
  Dublin Connolly
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  8 changes
  Peak
 5. Aberdour
  09:27
  Aberdour
  09:54
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:01
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:10
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  11:30
  Glasgow Central
  Platform 14 estimated
  12:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  12:35
  Ayr
  13:50
  Cairnryan (Port)
  15:30
  Cairnryan (Port)
  17:45
  Belfast Port
  17:45
  Belfast Port
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  20:05
  Belfast Central (Nir)
  22:15
  Dublin Connolly
  22:15
  Dublin Connolly
  07:35
  Dublin Heuston
  07:35
  Dublin Heuston
  08:56
  Athlone
  09:08
  Athlone
  10:30
  Manulla Junction
  10:33
  Manulla Junction
  11:01
  Ballina
  Ballina
  10 changes
  Peak
 6. Aberdour
  13:16
  Aberdour
  13:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  09:00
  Dublin Connolly
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  8 changes
  Peak
 7. Aberdour
  13:16
  Aberdour
  13:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  09:00
  Dublin Connolly
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  8 changes
  Peak
 8. Aberdour
  13:16
  Aberdour
  13:47
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  13:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  16:20
  Ayr
  Platform 2 estimated
  17:05
  Ayr
  18:20
  Cairnryan (Port)
  19:30
  Cairnryan (Port)
  21:45
  Belfast Port
  21:45
  Belfast Port
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  06:45
  Belfast Central (Nir)
  09:00
  Dublin Connolly
  09:00
  Dublin Connolly
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  15:29
  Manulla Junction
  15:32
  Manulla Junction
  16:00
  Ballina
  Ballina
  8 changes
  Peak

Find journey information for Ballina to Aberdour