Trains from

Aberdour to Appley Bridge

 1. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:13
  Haymarket
  Platform 1
  14:22
  Haymarket
  Platform 4
  15:36
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:49
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  17:09
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  17:09
  Wigan North Western
  17:30
  Wigan Wallgate
  17:30
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  17:38
  Appley Bridge
  on time
  Appley Bridge
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:17
  Aberdour
  Platform 1
  14:47
  Haymarket
  Platform 1
  14:58
  Haymarket
  Platform 4
  17:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  17:28
  Wigan North Western
  18:03
  Wigan Wallgate
  18:03
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  18:11
  Appley Bridge
  on time
  Appley Bridge
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  15:15
  Aberdour
  Platform 1
  15:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  16:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  17:32
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  17:53
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  19:16
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  19:16
  Wigan North Western
  19:30
  Wigan Wallgate
  19:30
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  19:38
  Appley Bridge
  on time
  Appley Bridge
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  16:14
  Aberdour
  Platform 1
  16:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  16:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  19:30
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  19:30
  Wigan North Western
  20:07
  Wigan Wallgate
  20:07
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  20:15
  Appley Bridge
  on time
  Appley Bridge
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  17:50
  Aberdour
  Platform 1
  18:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  18:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 9 estimated
  21:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  21:28
  Wigan North Western
  22:15
  Wigan Wallgate
  22:15
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  22:24
  Appley Bridge
  on time
  Appley Bridge
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  20:39
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  21:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 13 estimated
  22:13
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 10 estimated
  00:56
  Preston (Lancs)
  Platform 2 estimated
  05:58
  Preston (Lancs)
  Platform 4 estimated
  06:09
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  06:09
  Wigan North Western
  07:04
  Wigan Wallgate
  07:04
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  07:12
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 7. on time
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  23:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  06:52
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  09:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  09:28
  Wigan North Western
  09:43
  Wigan Wallgate
  09:43
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  09:51
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:11
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  08:39
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  08:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  11:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  11:28
  Wigan North Western
  12:50
  Wigan Wallgate
  12:50
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  12:58
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:15
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  10:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  10:57
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  13:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  13:28
  Wigan North Western
  14:45
  Wigan Wallgate
  14:45
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  14:53
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:14
  Aberdour
  Platform 1 estimated
  12:45
  Haymarket
  Platform 1 estimated
  12:58
  Haymarket
  Platform 4 estimated
  15:28
  Wigan North Western
  Platform 4 estimated
  15:28
  Wigan North Western
  16:45
  Wigan Wallgate
  16:45
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  16:53
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  Appley Bridge
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Appley Bridge to Aberdour