Trains from

Aberdour to Alton

 1. expected to depart at 
  Aberdour
  Platform 1
  09:44
  Aberdour
  Platform 1
  09:52
  Inverkeithing
  Platform 1
  10:01
  Inverkeithing
  Platform 1
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:53
  London Waterloo
  15:53
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aberdour
  Platform 1
  10:15
  Aberdour
  Platform 1
  10:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16
  11:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:55
  London Waterloo
  16:55
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  18:09
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 3. on time
  Aberdour
  Platform 1
  11:42
  Aberdour
  Platform 1
  12:16
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 15 estimated
  12:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:55
  London Waterloo
  17:55
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  19:01
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 4. on time
  Aberdour
  Platform 1
  12:12
  Aberdour
  Platform 1
  12:48
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  13:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  17:52
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  17:52
  London Kings Cross
  18:55
  London Waterloo
  18:55
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  20:02
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 5. on time
  Aberdour
  Platform 1
  13:42
  Aberdour
  Platform 1
  14:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  14:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  18:49
  London Kings Cross
  19:53
  London Waterloo
  19:53
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  21:29
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Super Off Peak
 6. on time
  Aberdour
  Platform 1
  14:43
  Aberdour
  Platform 1
  15:20
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:53
  London Waterloo
  20:53
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  22:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. on time
  Aberdour
  15:42
  Aberdour
  16:18
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  16:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  20:53
  London Kings Cross
  21:53
  London Waterloo
  21:53
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  23:09
  Alton
  Platform 1 estimated
  on time
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aberdour
  16:14
  Aberdour
  16:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 1 estimated
  17:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  21:39
  London Kings Cross
  21:39
  London Kings Cross
  22:53
  London Waterloo
  22:53
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  23:55
  Farnham
  Platform 2 estimated
  00:02
  Farnham
  00:22
  Alton
  on time
  Alton
  4 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aberdour
  16:41
  Aberdour
  17:15
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  17:31
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  22:08
  London Kings Cross
  23:23
  London Waterloo
  23:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  00:25
  Farnham
  Platform 2 estimated
  00:31
  Farnham
  00:51
  Alton
  on time
  Alton
  4 changes
  Super Off Peak
 10. on time
  Aberdour
  17:12
  Aberdour
  17:50
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  18:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  23:30
  London Kings Cross
  01:05
  London Waterloo
  01:05
  London Waterloo
  Platform 16 estimated
  01:52
  Woking
  Platform 1 estimated
  06:02
  Woking
  Platform 5 estimated
  06:26
  Farnham
  Platform 2 estimated
  06:32
  Farnham
  06:57
  Alton
  Alton
  5 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Alton to Aberdour