Trains from

Abercynon to Weston Milton

 1. Abercynon
  Platform 1 estimated
  07:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  07:38
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  08:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  08:51
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  09:26
  Bristol Temple Meads
  Platform 8 estimated
  09:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. Abercynon
  Platform 1 estimated
  08:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  08:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  09:00
  Cardiff Central
  09:54
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  10:26
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  10:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Abercynon
  Platform 1 estimated
  09:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  09:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  10:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  10:52
  Bristol Temple Meads
  Platform 4 estimated
  11:26
  Bristol Temple Meads
  Platform 8 estimated
  11:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. Abercynon
  Platform 1 estimated
  10:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  10:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  11:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  11:51
  Bristol Temple Meads
  Platform 8 estimated
  12:26
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  12:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. Abercynon
  Platform 1 estimated
  11:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  11:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  12:51
  Bristol Temple Meads
  Platform 8 estimated
  13:26
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  13:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 6. Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  13:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  13:53
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  14:26
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  14:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. Abercynon
  Platform 1 estimated
  13:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  13:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  14:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  14:51
  Bristol Temple Meads
  Platform 4 estimated
  15:26
  Bristol Temple Meads
  Platform 8 estimated
  15:56
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Abercynon
  Platform 1 estimated
  14:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  14:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  15:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  16:22
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  1 change
  Off Peak
 9. Abercynon
  Platform 1 estimated
  15:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  15:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  16:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  17:24
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  1 change
  Off Peak
 10. Abercynon
  Platform 1 estimated
  16:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  16:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  17:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  18:25
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  Weston Milton
  Platform 1 estimated
  1 change
  Off Peak

Find journey information for Weston Milton to Abercynon