Trains from

Abercynon to Ilkeston

 1. on time
  Abercynon
  10:45
  Abercynon
  11:24
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  11:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  15:03
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  15:17
  Nottingham
  Platform 4A estimated
  15:29
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  11:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  11:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  11:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  12:31
  Bristol Parkway
  Platform 3
  12:40
  Bristol Parkway
  Platform 3
  15:02
  Chesterfield
  Platform 1 estimated
  15:22
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  15:44
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Abercynon
  11:45
  Abercynon
  12:24
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  16:03
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  16:17
  Nottingham
  Platform 4A estimated
  16:29
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  12:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  13:31
  Bristol Parkway
  Platform 3
  13:40
  Bristol Parkway
  Platform 3
  16:02
  Chesterfield
  Platform 1 estimated
  16:22
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  16:44
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Abercynon
  12:45
  Abercynon
  13:24
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  13:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  17:03
  Nottingham
  Platform 6A estimated
  17:17
  Nottingham
  Platform 4A estimated
  17:29
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  13:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  13:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  13:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  14:31
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  14:40
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  17:03
  Chesterfield
  Platform 1 estimated
  17:22
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  17:44
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Abercynon
  13:45
  Abercynon
  14:24
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  14:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  18:04
  Nottingham
  Platform 1B estimated
  18:17
  Nottingham
  Platform 4A estimated
  18:29
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  14:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  14:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  14:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  15:31
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  15:40
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  18:02
  Chesterfield
  Platform 1 estimated
  18:19
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  18:42
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Abercynon
  14:45
  Abercynon
  15:24
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  15:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  19:05
  Nottingham
  Platform 3A estimated
  19:17
  Nottingham
  Platform 4A estimated
  19:29
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Abercynon
  Platform 1 estimated
  15:00
  Abercynon
  Platform 1 estimated
  15:39
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  15:56
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  16:31
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  16:40
  Bristol Parkway
  Platform 3 estimated
  19:02
  Chesterfield
  Platform 1 estimated
  19:21
  Chesterfield
  Platform 2 estimated
  19:43
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  on time
  Ilkeston
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Ilkeston to Abercynon