Trains from

Aber to Polsloe Bridge

 1. Aber
  Platform 2 estimated
  07:22
  Aber
  Platform 2 estimated
  07:44
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  08:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  08:51
  Bristol Temple Meads
  Platform 6 estimated
  09:12
  Bristol Temple Meads
  Platform 10 estimated
  10:09
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  10:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  10:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. Aber
  Platform 2 estimated
  07:22
  Aber
  Platform 2 estimated
  07:44
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  08:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  10:31
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  11:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  11:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Aber
  08:08
  Aber
  08:29
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  08:45
  Cardiff Central
  08:58
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  09:05
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  10:42
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  11:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  11:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Aber
  08:22
  Aber
  08:47
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  09:00
  Cardiff Central
  11:32
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  12:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  12:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aber
  Platform 2 estimated
  09:07
  Aber
  Platform 2 estimated
  09:29
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  09:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  09:58
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  10:05
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  11:43
  Exeter St David's
  Platform 6 estimated
  12:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  12:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aber
  10:07
  Aber
  10:29
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  10:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  10:58
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  11:07
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  12:42
  Exeter St David's
  Platform 6 estimated
  13:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  13:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Aber
  11:07
  Aber
  11:29
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  11:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  11:59
  Newport (South Wales)
  Platform 3 estimated
  12:10
  Newport (South Wales)
  Platform 1 estimated
  13:43
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  14:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  14:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aber
  Platform 2 estimated
  11:48
  Aber
  Platform 2 estimated
  12:14
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  12:30
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  13:19
  Bristol Temple Meads
  Platform 5 estimated
  13:45
  Bristol Temple Meads
  Platform 12 estimated
  14:43
  Exeter St David's
  Platform 6 estimated
  15:16
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  15:25
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Aber
  12:22
  Aber
  12:44
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  13:00
  Cardiff Central
  Platform 2 estimated
  15:33
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  16:15
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  16:24
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 10. Aber
  13:07
  Aber
  13:29
  Cardiff Central
  Platform 8 estimated
  13:45
  Cardiff Central
  Platform 1 estimated
  13:58
  Newport (South Wales)
  Platform 4 estimated
  14:06
  Newport (South Wales)
  Platform 2 estimated
  15:43
  Exeter St David's
  Platform 4 estimated
  16:15
  Exeter St David's
  Platform 1 estimated
  16:24
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  Polsloe Bridge
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Polsloe Bridge to Aber