Trains from

Abbey Wood to Burscough Bridge

 1. expected to depart at 
  Abbey Wood
  Platform 1
  21:38
  Abbey Wood
  Platform 1
  22:05
  London Bridge
  Platform 2
  22:05
  London Bridge
  23:00
  London Euston
  23:00
  London Euston
  02:41
  Manchester Piccadilly
  Platform 9 estimated
  05:42
  Manchester Piccadilly
  Platform 14 estimated
  06:16
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  06:16
  Wigan North Western
  06:37
  Wigan Wallgate
  06:37
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  06:55
  Burscough Bridge
  Platform 2 estimated
  Burscough Bridge
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Abbey Wood
  Platform 1
  22:08
  Abbey Wood
  Platform 1
  22:35
  London Bridge
  Platform 2
  22:35
  London Bridge
  23:30
  London Euston
  23:30
  London Euston
  02:05
  Wolverhampton
  Platform 1 estimated
  06:37
  Wolverhampton
  Platform 2 estimated
  07:37
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  07:37
  Wigan North Western
  08:06
  Wigan Wallgate
  08:06
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  08:25
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  5 changes
  Off Peak
 3. on time
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  23:54
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  00:33
  London Cannon Street
  Platform 4 estimated
  00:33
  London Cannon Street
  05:31
  London Euston
  05:31
  London Euston
  08:00
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  08:00
  Wigan North Western
  08:39
  Wigan Wallgate
  08:39
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  08:57
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Peak
 4. Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  05:17
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  05:44
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  05:44
  London Bridge
  06:46
  London Euston
  06:46
  London Euston
  08:57
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  08:57
  Wigan North Western
  09:30
  Wigan Wallgate
  09:30
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  09:47
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Peak
 5. Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  06:05
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  06:34
  London Bridge
  Platform 8 estimated
  06:34
  London Bridge
  07:30
  London Euston
  07:30
  London Euston
  09:25
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  09:25
  Wigan North Western
  10:07
  Wigan Wallgate
  10:07
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  10:25
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Peak
 6. Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  07:09
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  07:38
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  07:38
  London Bridge
  08:30
  London Euston
  08:30
  London Euston
  10:25
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  10:25
  Wigan North Western
  11:05
  Wigan Wallgate
  11:05
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  11:22
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Peak
 7. Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  07:34
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  08:03
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  08:03
  London Bridge
  08:53
  London Euston
  08:53
  London Euston
  11:10
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  11:10
  Wigan North Western
  11:30
  Wigan Wallgate
  11:30
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  11:47
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Peak
 8. Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  08:08
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  08:37
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  08:37
  London Bridge
  09:30
  London Euston
  09:30
  London Euston
  11:25
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  11:25
  Wigan North Western
  12:05
  Wigan Wallgate
  12:05
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  12:24
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Off Peak
 9. Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  09:18
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  09:45
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  09:45
  London Bridge
  10:36
  London Euston
  10:36
  London Euston
  12:43
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  12:43
  Wigan North Western
  13:05
  Wigan Wallgate
  13:05
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  13:22
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Off Peak
 10. Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  10:08
  Abbey Wood
  Platform 1 estimated
  10:35
  London Bridge
  Platform 2 estimated
  10:35
  London Bridge
  11:30
  London Euston
  11:30
  London Euston
  13:25
  Wigan North Western
  Platform 5 estimated
  13:25
  Wigan North Western
  14:05
  Wigan Wallgate
  14:05
  Wigan Wallgate
  Platform 1 estimated
  14:22
  Burscough Bridge
  Burscough Bridge
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Burscough Bridge to Abbey Wood