Trains from

London Euston to Spring Road

 1. on time
  London Euston
  Platform 4 estimated
  06:20
  London Euston
  Platform 4 estimated
  07:45
  Birmingham New Street
  Platform 4
  07:45
  Birmingham New Street
  08:31
  Birmingham Moor Street
  08:31
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  08:37
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  on time
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  London Euston
  Platform 12 estimated
  06:43
  London Euston
  Platform 12 estimated
  08:09
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  08:09
  Birmingham New Street
  08:50
  Birmingham Moor Street
  08:50
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  08:56
  Spring Road
  on time
  Spring Road
  2 changes
  Peak
 3. on time
  London Euston
  07:23
  London Euston
  08:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  08:45
  Birmingham New Street
  09:11
  Birmingham Moor Street
  09:11
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  09:20
  Spring Road
  on time
  Spring Road
  2 changes
  Peak
 4. on time
  London Euston
  07:43
  London Euston
  09:05
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  09:05
  Birmingham New Street
  09:31
  Birmingham Moor Street
  09:31
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  09:37
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  on time
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  London Euston
  08:23
  London Euston
  09:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:45
  Birmingham New Street
  10:10
  Birmingham Moor Street
  10:10
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  10:19
  Spring Road
  on time
  Spring Road
  2 changes
  Peak
 6. on time
  London Euston
  08:43
  London Euston
  10:04
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:04
  Birmingham New Street
  10:31
  Birmingham Moor Street
  10:31
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  10:37
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  on time
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. on time
  London Euston
  09:23
  London Euston
  10:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  10:45
  Birmingham New Street
  11:10
  Birmingham Moor Street
  11:10
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  11:19
  Spring Road
  on time
  Spring Road
  2 changes
  Peak
 8. on time
  London Euston
  09:43
  London Euston
  11:04
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  11:04
  Birmingham New Street
  11:31
  Birmingham Moor Street
  11:31
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  11:37
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  on time
  Spring Road
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. on time
  London Euston
  10:03
  London Euston
  11:25
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  11:25
  Birmingham New Street
  11:50
  Birmingham Moor Street
  11:50
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  11:56
  Spring Road
  on time
  Spring Road
  2 changes
  Off Peak
 10. on time
  London Euston
  10:23
  London Euston
  11:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  11:45
  Birmingham New Street
  12:10
  Birmingham Moor Street
  12:10
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  12:19
  Spring Road
  on time
  Spring Road
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for Spring Road to London Euston