Trains from

Aberdeen to Broxbourne

 1. on time
  Aberdeen
  Platform 4
  22:26
  Aberdeen
  Platform 4
  00:12
  Perth
  Platform 1
  05:15
  Perth
  06:30
  Glasgow Queen Street
  06:30
  Glasgow Queen Street
  07:37
  Glasgow Central
  07:37
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  12:10
  London Euston
  12:10
  London Euston
  12:55
  Tottenham Hale
  12:55
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  13:15
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Super Off Peak
 2. Aberdeen
  Platform 5 estimated
  05:46
  Aberdeen
  Platform 5 estimated
  08:23
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  09:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  13:39
  London Kings Cross
  14:25
  Tottenham Hale
  14:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  14:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 3. Aberdeen
  Platform 6S estimated
  07:03
  Aberdeen
  Platform 6S estimated
  09:29
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  10:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  14:39
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  14:39
  London Kings Cross
  15:25
  Tottenham Hale
  15:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  15:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 4. Aberdeen
  Platform 5 estimated
  07:52
  Aberdeen
  Platform 5 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:40
  Tottenham Hale
  15:40
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  15:53
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  2 changes
  Super Off Peak
 5. Aberdeen
  Platform 4 estimated
  08:20
  Aberdeen
  Platform 4 estimated
  12:38
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  12:56
  Newcastle
  Platform 4 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:40
  Tottenham Hale
  16:40
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  16:53
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 6. Aberdeen
  Platform 5 estimated
  09:07
  Aberdeen
  Platform 5 estimated
  11:35
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 20 estimated
  12:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 11 estimated
  16:38
  London Kings Cross
  16:38
  London Kings Cross
  17:25
  Tottenham Hale
  17:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  17:39
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 7. Aberdeen
  Platform 5 estimated
  09:52
  Aberdeen
  Platform 5 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:39
  Tottenham Hale
  17:39
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  18:01
  Broxbourne
  Platform 4 estimated
  Broxbourne
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Super Off Peak
 8. Aberdeen
  Platform 6S estimated
  11:03
  Aberdeen
  Platform 6S estimated
  13:28
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 18 estimated
  14:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 8 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  Platform 5 estimated
  18:39
  London Kings Cross
  19:25
  Tottenham Hale
  19:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  19:39
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Aberdeen
  Platform 7N estimated
  12:05
  Aberdeen
  Platform 7N estimated
  14:33
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 17 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 19 estimated
  19:55
  London Kings Cross
  19:55
  London Kings Cross
  20:43
  Tottenham Hale
  20:43
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  20:58
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 10. Aberdeen
  Platform 3 estimated
  13:08
  Aberdeen
  Platform 3 estimated
  15:30
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 16 estimated
  16:00
  Edinburgh (Waverley)
  Platform 2 estimated
  20:19
  Stevenage
  Platform 2 estimated
  20:32
  Stevenage
  Platform 1 estimated
  20:51
  Finsbury Park
  Platform 2 estimated
  20:51
  Finsbury Park
  21:25
  Tottenham Hale
  21:25
  Tottenham Hale
  Platform 2 estimated
  21:45
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  Broxbourne
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Broxbourne to Aberdeen