Trains from

Walton-on-the-Naze to Alton

 1. on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  06:03
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  06:15
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  06:18
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  07:27
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  07:27
  Stratford (London)
  08:24
  London Waterloo
  08:24
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  09:59
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  06:31
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  06:43
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  06:46
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  07:58
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  07:58
  Stratford (London)
  08:53
  London Waterloo
  08:53
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  10:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  3 changes
  Peak
 3. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  06:58
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  07:10
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  07:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  08:25
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  08:25
  Stratford (London)
  09:24
  London Waterloo
  09:24
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  10:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 4. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  08:00
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  09:36
  London Liverpool Street
  Platform 12 estimated
  09:36
  London Liverpool Street
  10:53
  London Waterloo
  10:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  12:10
  Alton
  Platform 1
  on time
  Alton
  Platform 1
  2 changes
  Peak
 5. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  09:00
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  09:12
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  09:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  10:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  10:22
  Stratford (London)
  11:23
  London Waterloo
  11:23
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  12:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 6. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  10:00
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  10:12
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  10:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  11:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  11:22
  Stratford (London)
  12:23
  London Waterloo
  12:23
  London Waterloo
  Platform 8 estimated
  13:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 7. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  11:00
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  11:12
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  11:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  12:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  12:22
  Stratford (London)
  13:23
  London Waterloo
  13:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:37
  Alton
  Platform 2
  on time
  Alton
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 8. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  12:00
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  12:12
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  12:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  13:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  13:22
  Stratford (London)
  14:23
  London Waterloo
  14:23
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  15:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  on time
  Alton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  13:00
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  13:12
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  13:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  14:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  14:22
  Stratford (London)
  15:25
  London Waterloo
  15:25
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  on time
  Alton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  14:00
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  14:12
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  14:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  15:22
  Stratford (London)
  Platform 9 estimated
  15:22
  Stratford (London)
  16:25
  London Waterloo
  16:25
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:39
  Alton
  Platform 2 estimated
  on time
  Alton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Alton to Walton-on-the-Naze