Privacybeleid

Welkom bij Trainline’s privacybeleid. Als u van onze diensten gebruikmaakt, vertrouwt u uw persoonsgegevens aan ons toe. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens als u onze diensten gebruikt. We zijn ons bewust van deze grote verantwoordelijkheid en we doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

Geldig vanaf 7 November 2022 / Versie 1.12

 

Wie we zijn en wat we doen?

Wij zijn Trainline. We bestaan uit een kerngroep van bedrijven die allemaal samenwerken om u op uw bestemming te krijgen: 

 • Trainline.com Limited
 • Trainline SAS

Net als u gaan ook uw gegevens op reis. Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken is afhankelijk van uw bestemming en welke spoorweg- of touringcarmaatschappij u gebruikt. 

Uw persoonsgegevens en onze beloften aan u

Uw persoonsgegevens zijn onze topprioriteit.Wanneer u onze diensten gebruikt, hetzij op onze website, hetzij in onze app, doen wij u deze vier beloften op het gebied van gegevensbescherming: 

 • We zijn glashelder over de persoonsgegevens die we gebruiken, hoe we ze gebruiken en – bovenal – waarom we ze nodig hebben. 
 • We bieden u keuzes wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens en maken duidelijk hoe we uw gegevens gebruiken.
 • We beveiligen uw persoonsgegevens door middel van de best mogelijke combinatie van technologie, mensen en processen. 
 • We willen dat u echte, geïnformeerde keuzes kunt maken over uw persoonsgegevens. Daarom proberen we het jargon zoveel mogelijk achterwege te laten.

de persoonsgegevens die u ons geeft

Mogelijk moet u ons uw persoonsgegevens geven om gebruik te kunnen maken van onze diensten en tickets te kunnen reserveren. Hierover later meer. 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden.Zoals: 

 • naam 
 • e-mailadres of factuuradres 
 • leeftijd 
 • betaalkaartgegevens 
 • telefoonnummer  
 • huisadres
 • gegevens van eventuele trein-, touringcar- kortings- of klantenkaarten 

Persoonsgegevens van anderen die u ons geeft

U gaat misschien op reis met anderen, dan hebben we hun gegevens ook nodig zodat zij kunnen reizen. Door de persoonsgegevens van iemand anders in te voeren, bevestigt u dat u van die persoon toestemming hebt om ze te geven. Of, als die persoon jonger is dan 16 jaar, bevestigt u dat u van zijn of haar ouder of voogd toestemming hebt om zijn of haar gegevens te verstrekken.

Hoe we uw informatie gebruiken

We gebruiken uw informatie op verschillende manieren, dit is afhankelijk van de informatie. Dit wordt hieronder gedetailleerd beschreven, er wordt uitgelegd wat we doen en waarom.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

We verzamelen ook automatisch een beperkt aantal persoonsgegevens van u wanneer u onze website of app bezoekt. 

Derden

We delen uw persoonsgegevens met de volgende derden.

TPS

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons; we bewaren ze echter nooit langer dan noodzakelijk is.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben om onze diensten te kunnen verlenen, worden ze volledig verwijderd of geanonimiseerd.

 

Cookies

Onze gebruiksvriendelijke website en app zijn zo handig omdat we cookies gebruiken.  Cookies zijn wat we noemen de piepkleine kruimels van persoonsgegevens die we automatisch verzamelen wanneer u onze website bezoekt of onze app opent.

Stel dat u onze website hebt bezocht en uw instellingen hebt gewijzigd om prijzen in euro's in plaats van in ponden weer te geven. Wanneer u een paar dagen later onze website opnieuw bezoekt, herinnert die cookie zich dat u liever in euro's betaalt en worden de prijzen weer in euro's weergegeven. Handig, toch?

Ons Cookiebeleid biedt een volledig overzicht van hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw voorkeuren kunt aanpassen via de instellingen van uw browser. 

 

Personaliseren van uw ervaring

We willen u net zo'n persoonlijke dienstverlening geven als die vriendelijke barista die uw dagelijkse koffiebestelling uit zijn of haar hoofd kent. De barista herkent u wanneer hij of zij je gezicht ziet, wij vertrouwen hiervoor op cookies.

Wij combineren uw cookies met uw zoekopdrachten en reserveringen om u de best mogelijke, persoonlijke ervaring te bieden.

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie. 

 

Internationale gegevensoverdracht

Wij dragen uw persoonsgegevens over aan andere Trainline-bedrijven in onze kerngroep en dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  We werken alleen met dienstverleners die hebben bewezen dat ze dezelfde hoge normen hanteren voor de bescherming van uw persoonsgegevens als wij.

Uw gegevens worden altijd veilig verwerkt. We hebben regels en stappen ingesteld voor wanneer we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, om te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard en beschermd.  Meestal betekent dit dat we in onze contracten met partijen buiten de EER modelcontractbepalingen hebben die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of dat we vertrouwen op adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie.

 

Veiligheid

We hebben strikte en geaccrediteerde veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk of kwaadwillig worden ingezien, gebruikt, gewijzigd of verwijderd zonder uitdrukkelijke toestemming. Bovendien beperken we de toegang tot uw gegevens strikt tot alleen die werknemers, aannemers en vertrouwde derde partijen die er een zakelijke noodzaak voor hebben. Zij zijn allemaal onderworpen aan bindende contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

Als gast afrekenen

Als u haast hebt, kunt u onze boekingsservice gebruiken zonder in te loggen of als een nieuwe gebruiker te registreren. Uw bevestigingsmail geeft u de mogelijkheid om een account aan te maken of uw boeking te koppelen aan een bestaand account. We raden u aan dit te doen, het is gemakkelijker om uw boeking te beheren.

We zullen uw account bijwerken met alle wijzigingen die u aanbrengt in uw marketingvoorkeuren.

Uw rechten

U hebt rechten met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen, door contact met ons op te nemen via DPO@thetrainline.com. Meer informatie vindt u in het gedeelte 'Contact opnemen' hieronder.

Uw rechten zijn:

Dataportabiliteit

Dit is van toepassing op informatie die u ons geeft. U kunt ons vragen deze informatie over te dragen op een andere gegevensbeheerder en op een gemakkelijk leesbare manier.                

Meer informatie

Rectificatie

Je kunt je persoonlijke gegevens, zoals je naam of e-mailadres, op elk moment corrigeren of wijzigen door naar je account in onze app of op onze website te gaan.

Meer informatie

Verwerking beperken

U kunt ons vragen de verwerking van uw informatie in bepaalde gevallen te beperken

Meer informatie

 

Inzage

U kunt ons kopieën vragen van uw gegevens. Dit recht is altijd van toepassing maar er zijn een aantal uitzonderingen.

Meer informatie

Wissen

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen informatie te wissen.

 Meer informatie

Bezwaar maken tegen verwerking

U kunt bezwaar maken tegen hoe we uw gegevens verwerken

Meer informatie

Je account sluiten

Je kunt er voor kiezen om je account te sluiten en de gegevens die wij bewaren te verwijderen door op onderstaande button te klikken:

 

Account sluiten

 

Ook moet je uitloggen van je account als je nu aangemeld bent. 

Contact opnemen

U kunt contact met ons opnemen via een van onderstaande methodes.

Email: DPO@thetrainline.com

Post: Functionaris voor gegevensbescherming, PO Box 23972, Edinburgh, EH3 5DA.      

We geven er altijd de voorkeur aan om direct vragen te beantwoorden of klachten op te lossen via de contactpunten hierboven.  Als je niet tevreden bent met ons antwoord, beschik je over het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties.

Contact opnemen met de relevante toezichthoudende autoriteit

Je kunt een klacht indienen over de behandeling van je persoonlijke gegevens bij de relevante toezichthoudende autoriteit.   Als je een klant in het VK bent: kom meer te weten via deze link.  Als je je binnen de EU bevindt, dan kun je hier meer informatie vinden.