VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Senaste uppdatering 27 mars 2024.

OBS! När vi skriver ”Villkor och bestämmelser” med stor första bokstav avser vi våra Villkor och bestämmelser, de du läser just nu. När vi skriver med liten första bokstav avser vi tåg eller bussoperatörernas eller tredje parters villkor och bestämmelser. 

Vi vill uppmärksamma våra franska kunder på avsnitt 13 och våra amerikanska kunder på avsnitt 14 (detta inkluderar ett avtal om obligatoriskt skiljeförfarande. Detta innebär är att du samtycker till att överlämna eventuella tvister med oss, inklusive sådana som är relaterade till denna webbplats, våra appar, tjänster eller dessa villkor till bindande skiljeförfarande snarare än ett förfarande i domstol. Du kan endast välja bort detta obligatoriska skiljeavtal genom att följa procedurerna nedan. Dessa villkor inkluderar även en grupptalan och avstående från juryrättegång), och vi vill uppmärksamma våra italienska kunder på avsnitt 15, eftersom det finns en del viktig information där som bara gäller er.

Redo? Ok, då börjar vi ...

Vad innehåller dessa villkor?

1. Vilka vi är

Lär känna Trainline Group

2. Hur du kontaktar oss

Mejla eller chatta med oss

3. Våra tjänster

Bokningar, konto och gruppresor

4. Biljetter

Tåg och bussar

5. Säsongsbiljetter

Flexi-biljetter, Photocard-kort, ombokningar, återbetalningar och mer

6. Betalning

Valuta, kort, PayPal och mer

7. Ombokningar, återbetalningar och avbokningar

Plus information om kompensation och ersättning vid försening

8. Rabattkort

Information om att köpa och använda Railcard-kort och andra rabattkort

9. Ytterligare produkter och tjänster

Hänvisningar, försäkringar och mer

10. Godkännande av Villkor och bestämmelser

Praktiskt för skumläsare

11. Ansvar

Vem är ansvarig för vad

12. Andra viktiga grejer

Immateriella rättigheter, tvister och begränsningar

13. Kunder från Frankrike

Specifik information för franska kunder

14. Kunder från USA

Specifik information för amerikanska kunder

15. Kunder från Italien

Specifik information för italienska kunder

1. Vilka vi är

Vi är Trainline Group och består av –

 • Trainline.com Limited ett företag registrerat i England (organisationsnummer 3846791) med säte mitt i centrum av London på 120 Holborn, London, EC1N 2TD; och
 • Trainline SAS är ett förenklat aktiebolag (nummer 512 277 450 i handels- och bolagsregistret i Paris, momsnummer: FR 58 512 277 450, aktiekapital på 1 766 960,14), med säte i den eleganta franska huvudstaden Paris (75009). Du hittar vårt Paris-kontor på 20 rue Saint-Georges.
  • Vi är registrerade i det franska registret över resebyråer och researrangörer, Atout France, under nummer IM078100022. Atout France är beläget på 79-81, rue de Clichy, 75009 Paris, Frankrike.
  • Vår ekonomiska garanti tillhandahålls av Atradius Credit Insurance NV, 44 avenue Georges Pompidou, 92300 Levallois Perret CEDEX, Frankrike.
  • Vår ansvarsförsäkring tillhandahålls av MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans, Frankrike.

När vi säger ”oss” menar vi Trainline Group och när vi säger ”du” hänvisar vi till tjänstens ”användare” eller ”kund”.

2. Hur du kontaktar oss

3. Våra tjänster

4. Biljetter

5. Säsongsbiljetter i Storbritannien

6. Betalning

7. Ombokningar, återbetalningar och avbokningar

8. Rabattkort

9. Ytterligare Trainline-tjänster

10. Godkännande av villkoren och bestämmelserna

Genom att använda vår bokningstjänst eller göra en bokning med oss samtycker du till att:

 • du har mottagit dessa Villkor och bestämmelser på ett sätt som du tydligt förstår;
 • du accepterar den senaste versionen helt; och
 • du åtar dig att betala för de biljetter du bokar.   

Vi gillar att vara relevanta, så dessa Villkor och bestämmelser kan ändras i framtiden. Men vi förväntar oss inte att du är synsk – den version som gäller dig är den som finns på webbplatsen och i apparna när du bokar. Om du inte godkänner och accepterar de senaste Villkoren och bestämmelserna måste du sluta använda bokningstjänsten, webbplatsen och apparna.

Genom att acceptera dessa Villkor och bestämmelser godkänner du att det inte finns något partnerskap eller anställningsförhållande mellan oss. Varken du eller vi avser att någon tredje part ska kunna genomdriva något av dessa villkor.

11. Ansvar

Vi fungerar som ett officiellt ombud på uppdrag av operatörerna. Vi tillhandahåller inte transporttjänsterna, utan är bara ansvariga för själva bokningstjänsten.

Du är ekonomiskt ansvarig för alla bokningar som gjorts hos oss via ditt konto, liksom eventuella förluster som uppstår om du bryter mot villkoren eller missbrukar vår bokningstjänst. Det inkluderar situationer där du medvetet tillåter någon annan att använda ditt konto för att göra en bokning.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som inte kan förutses. Förlust eller skada kan förutses om det antingen är uppenbart att det/den kommer att ske, eller om både vi och du vid tidpunkten för avtalets ingående visste att det skulle kunna hända. Vi ansvarar inte heller för förluster som du lider som inte är relaterade till vår bokningstjänst. Trainline ansvarar inte för förlust eller skada på grund av förseningar eller inställningar, inklusive för missade anslutningar. Vi skulle till exempel inte vara skyldiga att betala för hotellbokning, vidare resa (till exempel med taxi eller flyg) eller ett evenemang som du var tvungen att ställa in eftersom ditt tåg ställdes in eller försenades. Ingenting i dessa Villkor och bestämmelser ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet eller av våra anställda, ombud eller underleverantörer (i tillämpliga fall); eller bedrägeri eller bedräglig förvrängning av oss eller våra anställda.

12. Andra viktiga grejer

13. Kunder från Frankrike

Följande ytterligare villkor gäller för invånare i Frankrike som köper en resa eller en produkt via vår webbplats eller våra appar.

14. Kunder från USA

Oaktat de andra avsnitten i dessa Villkor och bestämmelser gäller följande villkor för amerikanska invånare som köper en resa eller en produkt via vår webbplats eller våra appar.

LÄS DETTA AVTAL NOGGRANT. DET ANGER DE RÄTTSLIGT BINDANDE VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA FÖR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, DIN RÄTT TILL OCH UNDANTAG FRÅN RÄTTIGHETER, BEGRÄNSNINGARNA AV VÅRT ANSVAR, ATT DU HÅLLER OSS SKADESLÖSA OCH FÖRLIKNING VID VISSA TVISTER.

15. Kunder från Italien

Oaktat de andra avsnitten i dessa Villkor och bestämmelser gäller följande villkor för kunder i Italien som köper en resa eller en produkt via vår webbplats eller våra appar.