Integritetspolicy

Välkommen till Trainlines integritetspolicy. När du använder våra tjänster anförtror du oss med din information. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter när du använder våra tjänster. Vi förstår att detta är ett stort ansvar och vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter.

Gäller från och med: 07 november 2022 / Version 1.12

Vilka vi är och vad vi gör?

Vi är Trainline. Vi består av en kärngrupp av företag som arbetar tillsammans för att hjälpa dig att komma dit du behöver vara: 

 • Trainline.com Limited
 • Trainline SAS

Precis som du, åker dina uppgifter på en resa. Hur vi samlar in och använder dina uppgifter beror på var du reser och vilket tåg- eller bussföretag du reser med. 

Dina personuppgifter och vårt löfte till dig

Dina personuppgifter är mycket viktiga för oss. När du använder vår webbplats eller app, arbetar vi hårt för att följa dessa fyra integritetslöften: 

 • Vi kommer att vara kristallklara om vilka personuppgifter vi använder, hur vi använder dem och – viktigast av allt – varför vi behöver dem. 
 • Vi ger dig valmöjligheter när det kommer till dina uppgifter och vi är tydliga med hur vi använder dem.
 • Vi håller dina personuppgifter säkra genom att använda bästa möjliga teknik, medarbetare och processer. 
 • Vi har skippat jargongen, för att hjälpa dig att fatta informerade beslut om dina personuppgifter.

Personuppgifter som du ger oss

Du kan behöva ge oss dina personuppgifter för att använda våra tjänster och boka biljetter – mer om det nedan. 

Personuppgifter är allt som hjälper till att identifiera dig. Det är saker som: 

 • namn 
 • e-postadress eller faktureringsadress 
 • ålder 
 • betalkortsuppgifter 
 • telefonnummer  
 • hemadress
 • uppgifter om alla relevanta tågkort, rabatt- eller lojalitetskort som du kan använda 

Personuppgifter du ger oss om andra

Du kanske gör en resa med andra passagerare vars uppgifter vi också kan behöva för att de ska kunna resa.  

Genom att uppge någon annans personuppgifter, bekräftar du att du antingen har fått personens tillstånd att lämna ut dem, eller har tillstånd från personens förälder eller vårdnadshavare (om passageraren är under 16 år).

Hur vi använder din information

Vi använder din information på ett antal olika sätt – vad vi gör beror på informationen. Detta förklaras i detalj nedan där vi visar vad vi gör och varför.

Personuppgifter vi samlar in automatiskt

När du använder vår webbplats eller app samlar vi automatiskt in viss information med hjälp av cookies och enhetsinformation. 

Tredje parter

Vi delar dina personuppgifter med följande tredje parter.

TPS

Behålla dina uppgifter

Medan du använder våra tjänster kommer dina personuppgifter att vara säkra hos oss, men vi kommer aldrig att behålla dem längre än vi behöver.

Så fort vi inte behöver dina personuppgifter för att kunna erbjuda våra fullständiga tjänster till dig kommer vi att se till att de antingen raderas eller anonymiseras.

 

Cookies

Vår webbplats och app är mycket enkla att använda tack vare cookies. Cookies är små smulor av personuppgifter som vi automatiskt samlar in när du använder vår webbplats eller app.

Låt oss säga att du har besökt vår webbplats och ändrat dina inställningar för att betala i euro istället för pund. Cookies hjälper oss att komma ihåg din föredragna valuta – så vi kan visa dig priser i euro nästa gång. Ganska bra, eller hur?

Vår cookiepolicy ger en fullständig sammanställning av hur vi använder cookies och hur du kan redigera dina preferenser. 

 

Anpassa din upplevelse

 

Precis som en vänlig barista som känner till din dagliga kaffebeställning, vill vi erbjuda dig en personlig service. Baristan känner igen dig på ditt ansikte, men vi förlitar oss på cookies för att veta att det är du.

Vi kombinerar cookiedata med boknings- och sökhistorik för att skräddarsy din upplevelse.

Se vår cookiepolicy för mer information

Internationella dataöverföringar

Vi överför dina personuppgifter till andra Trainline-företag i vår kärngrupp och tjänsteleverantörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Vi arbetar bara med tjänsteleverantörer som bevisar för oss att de har samma höga standarder för skydd av dina uppgifter som vi har.

Dina uppgifter bearbetas alltid säkert. Där vi överför dina personuppgifter utanför EES har vi regler och åtgärder som vidtas för att se till att dina personuppgifter hålls säkra och skyddade. Vanligtvis innebär detta att vi kommer att ha standardkontraktsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen i våra kontrakt med parter utanför EES, eller att vi förlitar oss på Europeiska kommissionens adekvata beslut.

 

Säkerhet

Vi har infört stränga och ackrediterade säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag eller med uppsåt öppnas, används, ändras eller raderas utan uttryckligt tillstånd. Dessutom begränsar vi strikt åtkomst till dina uppgifter till bara de anställda, entreprenörer och betrodda tredje parter som har ett affärsbehov att få åtkomst till dem, och de är alla föremål för bindande förpliktelser om konfidentiell sekretess.

 

Gästbetalning

Om du har bråttom kan du boka biljetter utan att logga in eller skapa ett konto. Din e-postbekräftelse ger dig möjlighet att skapa ett konto eller länka din bokning till ett befintligt konto. Vi rekommenderar att du gör detta, då det gör det lättare att hantera din bokning.

Vi uppdaterar ditt konto med alla ändringar du gör i dina marknadsföringspreferenser.

Dina rättigheter

Du har personuppgiftsrättigheter. För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på DPO@thetrainline.com. Du hittar mer information i avsnittet Ta kontakt nedan.

Dina rättigheter är:

Dataportabilitet

Detta gäller information du ger oss. Du kan be oss att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig på ett lättläst sätt.

Läs mer                                                                                                             

Rättelse

Du kan när som helst korrigera eller ändra dina personuppgifter, exempelvis ditt namn eller e-postadress, genom att besöka ditt konto i vår app eller på vår webbplats.

Läs mer                                                                        

Begränsa hanteringen

Du kan be oss om att begränsa hanteringen av din information under vissa uppgifter.                                                                    

Läs mer                                                                                                                 

 

Åtkomst

Du kan be oss om kopior av dina uppgifter. Den rättigheten gäller alltid men det finns några undantag.

Läs mer

                                                                      

Radering

Du kan be oss att radera dina uppgifter under vissa omständigheter

Läs mer

Invända mot hanteringen

Du kan invända mot hur vi hanterar dina uppgifter

Läs mer

Stäng ditt konto

Du kan välja att stänga ditt konto och radera data vi har om dig genom att klicka på knappen nedan:

 

Stäng konto

 

Du måste också logga ut från ditt konto om du är inloggad. 

Ta kontakt

Du kan kontakta oss via några av följande metoder.

Email: DPO@thetrainline.com

Post: Data Protection Officer, PO Box 23972, Edinburgh, EH3 5DA.      

Vi uppskattar alltid möjligheten att svara på eventuella frågor eller lösa klagomål direkt via kontaktpunkterna ovan.  Om du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att klaga till relevant tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Kontakta relevant tillsynsmyndighet

Du kan lämna in ett klagomål på hur dina personuppgifter används till relevant tillsynsmyndighet.   Om du är kund i Storbritannien får du mer information på den här länken.  Om du befinner dig i EU får du mer information här.