Trains from

Seaton Carew to Alton

 1. Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  07:01
  Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  07:24
  Thornaby
  Platform 2 estimated
  08:02
  Thornaby
  Platform 1 estimated
  08:49
  York
  Platform 5 estimated
  08:57
  York
  Platform 3 estimated
  10:48
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  10:48
  London Kings Cross
  11:53
  London Waterloo
  11:53
  London Waterloo
  Platform 12 estimated
  13:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 2. Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  08:29
  Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  08:48
  Thornaby
  Platform 2 estimated
  09:02
  Thornaby
  Platform 1 estimated
  09:49
  York
  Platform 3 estimated
  09:57
  York
  Platform 5 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  Platform 1 estimated
  11:49
  London Kings Cross
  12:53
  London Waterloo
  12:53
  London Waterloo
  Platform 11 estimated
  14:11
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 3. Seaton Carew
  Platform 2 estimated
  08:47
  Seaton Carew
  Platform 2 estimated
  08:53
  Hartlepool
  Platform 1 estimated
  09:08
  Hartlepool
  Platform 1 estimated
  12:32
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  12:32
  London Kings Cross
  13:30
  London Waterloo
  13:30
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  13:54
  Woking
  Platform 5 estimated
  14:00
  Woking
  Platform 5 estimated
  14:37
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 4. Seaton Carew
  Platform 2 estimated
  08:47
  Seaton Carew
  Platform 2 estimated
  08:53
  Hartlepool
  Platform 1 estimated
  09:08
  Hartlepool
  Platform 1 estimated
  12:32
  London Kings Cross
  Platform 8 estimated
  12:32
  London Kings Cross
  13:53
  London Waterloo
  13:53
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  15:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 5. Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  09:25
  Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  09:45
  Thornaby
  Platform 2 estimated
  10:02
  Thornaby
  Platform 1 estimated
  10:49
  York
  Platform 11 estimated
  10:57
  York
  Platform 3 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  12:48
  London Kings Cross
  13:53
  London Waterloo
  13:53
  London Waterloo
  Platform 14 estimated
  15:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 6. Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  10:29
  Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  10:48
  Thornaby
  Platform 2 estimated
  11:02
  Thornaby
  Platform 1 estimated
  11:50
  York
  Platform 3 estimated
  11:58
  York
  Platform 5 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  13:47
  London Kings Cross
  14:53
  London Waterloo
  14:53
  London Waterloo
  Platform 9 estimated
  16:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 7. Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  11:29
  Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  11:48
  Thornaby
  Platform 2 estimated
  12:02
  Thornaby
  Platform 1 estimated
  12:49
  York
  Platform 5 estimated
  12:58
  York
  Platform 3 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  Platform 7 estimated
  14:51
  London Kings Cross
  15:53
  London Waterloo
  15:53
  London Waterloo
  Platform 13 estimated
  17:10
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 8. Seaton Carew
  Platform 2 estimated
  11:59
  Seaton Carew
  Platform 2 estimated
  12:04
  Hartlepool
  Platform 1 estimated
  12:53
  Hartlepool
  Platform 1 estimated
  16:08
  London Kings Cross
  Platform 6 estimated
  16:08
  London Kings Cross
  17:25
  London Waterloo
  17:25
  London Waterloo
  Platform 10 estimated
  18:31
  Alton
  Platform 2 estimated
  Alton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Super Off Peak
 9. Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  12:29
  Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  12:48
  Thornaby
  Platform 2 estimated
  13:02
  Thornaby
  Platform 1 estimated
  13:49
  York
  Platform 3 estimated
  13:58
  York
  Platform 5 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  Platform 2 estimated
  15:49
  London Kings Cross
  16:55
  London Waterloo
  16:55
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  18:09
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 10. Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  13:29
  Seaton Carew
  Platform 1 estimated
  13:48
  Thornaby
  Platform 2 estimated
  14:02
  Thornaby
  Platform 1 estimated
  14:50
  York
  Platform 5 estimated
  14:58
  York
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  Platform 3 estimated
  16:50
  London Kings Cross
  17:55
  London Waterloo
  17:55
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  19:01
  Alton
  Platform 1 estimated
  Alton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Alton to Seaton Carew