Trains from

Norwood to Alvechurch

 1. on time
  Norwood Junction
  Platform 1
  23:16
  Norwood Junction
  Platform 1
  23:28
  London Bridge
  Platform 15 estimated
  23:28
  London Bridge
  00:34
  London Euston
  00:34
  London Euston
  01:47
  Milton Keynes Central
  Platform 5 estimated
  01:57
  Milton Keynes Central
  02:43
  Northampton
  05:16
  Northampton
  Platform 4 estimated
  06:18
  Birmingham New Street
  Platform 3M estimated
  06:45
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:15
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 2. on time
  West Norwood
  Platform 2 estimated
  23:42
  West Norwood
  Platform 2 estimated
  00:15
  London Bridge
  Platform 14 estimated
  00:15
  London Bridge
  01:34
  London Euston
  01:34
  London Euston
  02:37
  Milton Keynes Central
  Platform 2 estimated
  05:37
  Milton Keynes Central
  Platform 2 estimated
  07:01
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  07:23
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  07:55
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 3. on time
  Norwood Junction
  Platform 5
  00:06
  Norwood Junction
  Platform 5
  00:10
  East Croydon
  Platform 5
  00:18
  East Croydon
  Platform 4
  00:41
  London Victoria
  Platform 13 estimated
  00:41
  London Victoria
  01:34
  London Euston
  01:34
  London Euston
  02:37
  Milton Keynes Central
  Platform 2 estimated
  05:37
  Milton Keynes Central
  Platform 2 estimated
  07:01
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  07:23
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  07:55
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 4. on time
  West Norwood
  Platform 2 estimated
  00:18
  West Norwood
  Platform 2 estimated
  00:47
  London Bridge
  Platform 13 estimated
  00:47
  London Bridge
  06:20
  London Euston
  06:20
  London Euston
  07:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  08:03
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:35
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Norwood Junction
  Platform 6
  01:08
  Norwood Junction
  Platform 6
  01:13
  East Croydon
  Platform 5 estimated
  05:10
  East Croydon
  Platform 5 estimated
  05:40
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  05:40
  London St Pancras International
  06:20
  London Euston
  06:20
  London Euston
  07:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  08:03
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:35
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 6. West Norwood
  Platform 1 estimated
  05:32
  West Norwood
  Platform 1 estimated
  05:56
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  05:56
  London Victoria
  06:43
  London Euston
  06:43
  London Euston
  08:09
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  08:23
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:55
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Norwood Junction
  Platform 3 estimated
  06:16
  Norwood Junction
  Platform 3 estimated
  06:28
  London Bridge
  Platform 14 estimated
  06:28
  London Bridge
  07:23
  London Euston
  07:23
  London Euston
  08:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:03
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:35
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Norwood Junction
  Platform 3
  06:37
  Norwood Junction
  Platform 3
  07:05
  London St Pancras International
  Platform B estimated
  07:05
  London St Pancras International
  07:43
  London Euston
  07:43
  London Euston
  09:05
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  09:23
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:55
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. West Norwood
  Platform 1 estimated
  07:02
  West Norwood
  Platform 1 estimated
  07:24
  London Victoria
  Platform 10 estimated
  07:24
  London Victoria
  08:03
  London Euston
  08:03
  London Euston
  09:26
  Birmingham New Street
  Platform 6A estimated
  09:43
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:15
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Norwood Junction
  Platform 1 estimated
  07:16
  Norwood Junction
  Platform 1 estimated
  07:28
  London Bridge
  Platform 14 estimated
  07:28
  London Bridge
  08:23
  London Euston
  08:23
  London Euston
  09:45
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  10:03
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:35
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  Alvechurch
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Alvechurch to Norwood