Trains from

London Euston to Castlerea

 1. on time
  London Euston
  19:10
  London Euston
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  14:48
  Castlerea
  Castlerea
  3 changes
  Peak
 2. on time
  London Euston
  20:10
  London Euston
  22:13
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  14:48
  Castlerea
  Castlerea
  4 changes
  Peak
 3. on time
  London Euston
  20:40
  London Euston
  22:10
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:23
  Crewe
  Platform 10 estimated
  22:48
  Chester
  Platform 1 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  14:48
  Castlerea
  Castlerea
  5 changes
  Peak
 4. on time
  London Euston
  23:30
  London Euston
  01:38
  Birmingham New Street
  05:30
  Birmingham New Street
  Platform 2B estimated
  08:20
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  16:47
  Castlerea
  Castlerea
  4 changes
  Peak
 5. London Euston
  19:10
  London Euston
  23:01
  Holyhead
  Platform 2 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  14:48
  Castlerea
  Castlerea
  3 changes
  Peak
 6. London Euston
  20:10
  London Euston
  22:13
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  14:48
  Castlerea
  Castlerea
  4 changes
  Peak
 7. London Euston
  20:40
  London Euston
  22:10
  Crewe
  Platform 6 estimated
  22:23
  Crewe
  Platform 9 estimated
  22:48
  Chester
  Platform 3 estimated
  22:56
  Chester
  Platform 2 estimated
  00:48
  Holyhead
  Platform 3 estimated
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  12:45
  Dublin Heuston
  12:45
  Dublin Heuston
  14:48
  Castlerea
  Castlerea
  5 changes
  Peak
 8. London Euston
  21:10
  London Euston
  22:58
  Crewe
  Platform 6 estimated
  00:15
  Crewe
  Platform 11 estimated
  01:48
  Bangor (Gwynedd)
  Platform 2 estimated
  01:58
  Bangor (Gwynedd)
  02:33
  Holyhead
  08:55
  Holyhead
  12:10
  Dublin Port - Stena
  12:10
  Dublin Port - Stena
  14:45
  Dublin Heuston
  14:45
  Dublin Heuston
  16:47
  Castlerea
  Castlerea
  5 changes
  Peak
 9. London Euston
  Platform 5 estimated
  19:07
  London Euston
  Platform 5 estimated
  20:45
  Crewe
  Platform 11 estimated
  21:00
  Crewe
  Platform 9 estimated
  22:44
  Bangor (Gwynedd)
  Platform 2 estimated
  22:54
  Bangor (Gwynedd)
  00:16
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  13:35
  Dublin Heuston
  13:35
  Dublin Heuston
  15:52
  Castlerea
  Castlerea
  5 changes
  Peak
 10. London Euston
  Platform 16 estimated
  19:40
  London Euston
  Platform 16 estimated
  21:18
  Crewe
  Platform 6 estimated
  21:36
  Crewe
  Platform 11 estimated
  22:00
  Chester
  Platform 3B estimated
  22:39
  Chester
  Platform 3 estimated
  23:39
  Llandudno Junction
  Platform 3 estimated
  23:48
  Llandudno Junction
  00:48
  Holyhead
  02:40
  Holyhead
  05:55
  Dublin Ferryport
  05:55
  Dublin Ferryport
  13:35
  Dublin Heuston
  13:35
  Dublin Heuston
  15:52
  Castlerea
  Castlerea
  6 changes
  Peak

Find journey information for Castlerea to London Euston