Trains from

Birmingham New Street to Rainham (Kent)

 1. on time
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  05:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:13
  London Euston
  07:13
  London Euston
  08:04
  London St Pancras International
  08:04
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  08:57
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  06:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:34
  London Euston
  07:34
  London Euston
  08:25
  London St Pancras International
  08:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:15
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 3. on time
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  07:53
  London Euston
  07:53
  London Euston
  08:40
  London Victoria
  08:40
  London Victoria
  Platform 1 estimated
  09:36
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  08:58
  London St Pancras International
  08:58
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  09:46
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 5. on time
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:31
  London Euston
  08:31
  London Euston
  09:10
  London Victoria
  09:10
  London Victoria
  Platform 2 estimated
  10:06
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 6. on time
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:25
  London St Pancras International
  09:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  10:15
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 7. on time
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  09:55
  London St Pancras International
  09:55
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  10:45
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  09:33
  London Euston
  10:27
  London St Pancras International
  10:27
  London St Pancras International
  Platform 13 estimated
  11:15
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 9. on time
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:53
  London Euston
  09:53
  London Euston
  10:40
  London Victoria
  10:40
  London Victoria
  Platform 1 estimated
  11:36
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak
 10. on time
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  10:52
  London St Pancras International
  10:52
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  11:45
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  on time
  Rainham (Kent)
  Platform 2 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Rainham (Kent) to Birmingham New Street