Trains from

Aston to Whitstable

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  10:05
  Aston
  Platform 2
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:25
  London St Pancras International
  13:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  14:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  12:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  13:38
  London Euston
  13:38
  London Euston
  14:25
  London St Pancras International
  14:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  15:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  14:36
  London Euston
  14:36
  London Euston
  15:25
  London St Pancras International
  15:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  16:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:56
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  15:37
  London Euston
  15:37
  London Euston
  16:25
  London St Pancras International
  16:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  17:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  15:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  16:37
  London Euston
  16:37
  London Euston
  17:25
  London St Pancras International
  17:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  18:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  16:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  17:36
  London Euston
  17:36
  London Euston
  18:25
  London St Pancras International
  18:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  19:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  17:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  18:36
  London Euston
  18:36
  London Euston
  19:25
  London St Pancras International
  19:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  20:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  18:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  19:37
  London Euston
  19:37
  London Euston
  20:25
  London St Pancras International
  20:25
  London St Pancras International
  Platform 12 estimated
  21:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  19:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  20:37
  London Euston
  20:37
  London Euston
  21:25
  London St Pancras International
  21:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  22:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  20:57
  London Euston
  22:25
  London St Pancras International
  22:25
  London St Pancras International
  Platform 11 estimated
  23:39
  Whitstable
  on time
  Whitstable
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Whitstable to Aston