Trains from

Aston to West Drayton

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  22:32
  Aston
  Platform 2
  22:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  06:15
  Northampton
  07:26
  Bletchley
  07:44
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  08:44
  London Euston
  08:44
  London Euston
  09:45
  London Paddington
  09:45
  London Paddington
  Platform 10 estimated
  10:07
  West Drayton
  Platform 3 estimated
  West Drayton
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  22:32
  Aston
  Platform 2
  22:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  07:53
  Northampton
  Platform 1 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  10:15
  London Paddington
  10:15
  London Paddington
  Platform 12 estimated
  10:37
  West Drayton
  Platform 3 estimated
  West Drayton
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:07
  Birmingham New Street
  Platform 7M estimated
  09:04
  Birmingham New Street
  Platform 4A estimated
  10:42
  Reading
  Platform 3 estimated
  11:00
  Reading
  Platform 14 estimated
  11:35
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 4. Aston
  Platform 2 estimated
  09:35
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:42
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:04
  Birmingham New Street
  Platform 2A estimated
  11:40
  Reading
  Platform 3 estimated
  12:00
  Reading
  Platform 14 estimated
  12:37
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 5. Aston
  Platform 2 estimated
  10:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:14
  London Paddington
  13:14
  London Paddington
  Platform 12 estimated
  13:36
  West Drayton
  Platform 3 estimated
  West Drayton
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  10:35
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:42
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  11:04
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  12:41
  Reading
  Platform 8 estimated
  12:58
  Reading
  Platform 15 estimated
  13:37
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  11:35
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:42
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:04
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  13:42
  Reading
  Platform 12 estimated
  14:00
  Reading
  Platform 15 estimated
  14:35
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  12:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:33
  Birmingham New Street
  Platform 7M estimated
  14:11
  Reading
  Platform 3 estimated
  14:30
  Reading
  Platform 14 estimated
  15:05
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  12:35
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:42
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:04
  Birmingham New Street
  Platform 1A estimated
  14:41
  Reading
  Platform 8 estimated
  14:58
  Reading
  Platform 15 estimated
  15:34
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  13:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:33
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  15:02
  Reading
  Platform 3 estimated
  15:32
  Reading
  Platform 14 estimated
  16:04
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  West Drayton
  Platform 4 estimated
  2 changes
  Off Peak

Find journey information for West Drayton to Aston