Trains from

Aston to Walton-on-the-Naze

 1. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2
  14:53
  Aston
  Platform 2
  15:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  15:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A
  17:58
  Ely
  Platform 2 estimated
  18:32
  Ely
  Platform 2 estimated
  19:28
  Ipswich
  Platform 4C estimated
  19:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  20:02
  Colchester
  Platform 3 estimated
  20:16
  Colchester
  Platform 2 estimated
  20:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  20:37
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  20:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  5 changes
  Peak
 2. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2
  14:53
  Aston
  Platform 2
  15:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  15:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A
  17:58
  Ely
  Platform 2 estimated
  18:32
  Ely
  Platform 2 estimated
  19:28
  Ipswich
  Platform 4C estimated
  19:43
  Ipswich
  Platform 2 estimated
  20:02
  Colchester
  Platform 3 estimated
  20:56
  Colchester
  Platform 5 estimated
  21:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 3. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2
  15:03
  Aston
  Platform 2
  15:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 4
  16:55
  London Euston
  Platform 6
  16:55
  London Euston
  17:45
  London Liverpool Street
  17:45
  London Liverpool Street
  18:12
  Ingatestone
  18:18
  Ingatestone
  18:56
  Marks Tey
  19:08
  Marks Tey
  Platform 2 estimated
  19:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  19:37
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  19:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2
  16:03
  Aston
  Platform 2
  16:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 4
  17:56
  London Euston
  17:56
  London Euston
  18:45
  London Liverpool Street
  18:45
  London Liverpool Street
  19:12
  Ingatestone
  19:18
  Ingatestone
  19:56
  Marks Tey
  20:08
  Marks Tey
  Platform 2 estimated
  20:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  20:37
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  20:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  18:58
  London Euston
  18:58
  London Euston
  19:45
  London Liverpool Street
  19:45
  London Liverpool Street
  20:12
  Ingatestone
  20:18
  Ingatestone
  20:56
  Marks Tey
  21:08
  Marks Tey
  Platform 2 estimated
  21:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  21:37
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  21:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  19:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  19:50
  Peterborough
  Platform 7 estimated
  21:53
  Colchester
  Platform 2 estimated
  22:16
  Colchester
  Platform 2 estimated
  22:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  22:37
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  22:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:22
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  19:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  19:50
  Peterborough
  Platform 7 estimated
  21:53
  Colchester
  Platform 2 estimated
  22:56
  Colchester
  Platform 5 estimated
  23:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  19:55
  London Euston
  19:55
  London Euston
  20:45
  London Liverpool Street
  20:45
  London Liverpool Street
  21:12
  Ingatestone
  21:18
  Ingatestone
  21:56
  Marks Tey
  22:08
  Marks Tey
  Platform 2 estimated
  22:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  22:37
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  22:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:57
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  19:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  20:53
  London Euston
  20:53
  London Euston
  21:45
  London Liverpool Street
  21:45
  London Liverpool Street
  22:12
  Ingatestone
  22:18
  Ingatestone
  22:56
  Marks Tey
  23:08
  Marks Tey
  Platform 2 estimated
  23:35
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  23:37
  Thorpe-le-soken
  Platform 1 estimated
  23:49
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  on time
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  6 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:22
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  21:13
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  21:45
  Peterborough
  Platform 6 estimated
  23:43
  Colchester
  Platform 1 estimated
  00:16
  Colchester
  Platform 1 estimated
  00:39
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  09:13
  Thorpe-le-soken
  Platform 2 estimated
  09:25
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  Walton-on-the-naze
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Walton-on-the-Naze to Aston