Trains from

Aston to Stoke Mandeville

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  07:19
  Aston
  Platform 2
  07:27
  Birmingham New Street
  Platform 6B
  07:27
  Birmingham New Street
  07:54
  Birmingham Moor Street
  07:54
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  09:38
  London Marylebone
  Platform 2 estimated
  09:57
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  10:49
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  07:33
  Aston
  Platform 2
  07:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  07:40
  Birmingham New Street
  08:10
  Birmingham Moor Street
  08:10
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  09:59
  London Marylebone
  Platform 1 estimated
  10:27
  London Marylebone
  Platform 2 estimated
  11:19
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  07:49
  Aston
  Platform 2
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3
  09:33
  London Euston
  Platform 5 estimated
  09:33
  London Euston
  10:27
  London Marylebone
  10:27
  London Marylebone
  Platform 2 estimated
  11:19
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2
  08:19
  Aston
  Platform 2
  08:29
  Birmingham New Street
  Platform 5B
  08:29
  Birmingham New Street
  08:55
  Birmingham Moor Street
  08:55
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  10:40
  London Marylebone
  Platform 2 estimated
  10:57
  London Marylebone
  Platform 4 estimated
  11:49
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 5. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2
  08:33
  Aston
  Platform 2
  08:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  08:41
  Birmingham New Street
  09:15
  Birmingham Moor Street
  09:15
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  11:08
  London Marylebone
  Platform 4 estimated
  11:27
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  12:19
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:58
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  Platform 12 estimated
  10:32
  London Euston
  11:27
  London Marylebone
  11:27
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  12:19
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:19
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:29
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  09:29
  Birmingham New Street
  09:55
  Birmingham Moor Street
  09:55
  Birmingham Moor Street
  Platform 4 estimated
  11:40
  London Marylebone
  Platform 3 estimated
  11:57
  London Marylebone
  Platform 6 estimated
  12:49
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:43
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:50
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:50
  Birmingham New Street
  10:15
  Birmingham Moor Street
  10:15
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  12:08
  London Marylebone
  Platform 5 estimated
  12:27
  London Marylebone
  Platform 4 estimated
  13:19
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:58
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  10:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  11:34
  London Euston
  Platform 5 estimated
  11:34
  London Euston
  12:27
  London Marylebone
  12:27
  London Marylebone
  Platform 4 estimated
  13:19
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:19
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:29
  Birmingham New Street
  Platform 8B estimated
  10:29
  Birmingham New Street
  10:55
  Birmingham Moor Street
  10:55
  Birmingham Moor Street
  Platform 4 estimated
  12:43
  London Marylebone
  Platform 2 estimated
  12:57
  London Marylebone
  Platform 5 estimated
  13:49
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  on time
  Stoke Mandeville
  Platform 2
  3 changes
  Super Off Peak

Find journey information for Stoke Mandeville to Aston