Trains from

Aston to South Merton

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  14:49
  Aston
  Platform 2
  14:58
  Birmingham New Street
  Platform 3B
  15:10
  Birmingham New Street
  Platform 1
  16:32
  London Euston
  16:32
  London Euston
  17:11
  London Victoria
  17:11
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  17:43
  Sutton (Surrey)
  Platform 2 estimated
  17:49
  Sutton (Surrey)
  Platform 2 estimated
  18:01
  South Merton
  Platform 1 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  15:03
  Aston
  Platform 2
  15:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 4
  16:56
  London Euston
  16:56
  London Euston
  17:42
  London St Pancras International
  17:42
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  18:30
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  15:23
  Aston
  Platform 2
  15:31
  Birmingham New Street
  Platform 12
  15:50
  Birmingham New Street
  Platform 6
  17:14
  London Euston
  17:14
  London Euston
  17:58
  Vauxhall
  17:58
  Vauxhall
  Platform 8
  18:10
  Wimbledon
  Platform 8
  18:25
  Wimbledon
  Platform 9
  18:30
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2
  15:49
  Aston
  Platform 2
  15:57
  Birmingham New Street
  Platform 3B
  16:10
  Birmingham New Street
  Platform 1
  17:33
  London Euston
  17:33
  London Euston
  18:12
  London St Pancras International
  18:12
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  19:00
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:57
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  17:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  18:34
  London Euston
  18:34
  London Euston
  19:12
  London St Pancras International
  19:12
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  20:00
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  18:56
  London Euston
  18:56
  London Euston
  19:41
  London Victoria
  19:41
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  20:13
  Sutton (Surrey)
  Platform 2 estimated
  20:21
  Sutton (Surrey)
  Platform 2 estimated
  20:33
  South Merton
  Platform 1 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 1 estimated
  4 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  17:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  19:14
  London Euston
  19:14
  London Euston
  20:12
  London St Pancras International
  20:12
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  21:00
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  17:58
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  18:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  19:33
  London Euston
  19:33
  London Euston
  20:33
  London Waterloo
  20:33
  London Waterloo
  Platform 3 estimated
  20:49
  Wimbledon
  Platform 8
  20:55
  Wimbledon
  Platform 9
  21:00
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  19:55
  London Euston
  19:55
  London Euston
  20:42
  London St Pancras International
  20:42
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  21:30
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:07
  Vauxhall
  21:07
  Vauxhall
  Platform 8
  21:19
  Wimbledon
  Platform 8
  21:25
  Wimbledon
  Platform 9
  21:30
  South Merton
  Platform 2 estimated
  on time
  South Merton
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for South Merton to Aston