Trains from

Aston to Sevenoaks

 1. departed
  Aston
  Platform 2
  19:49
  Aston
  Platform 2
  19:57
  Birmingham New Street
  Platform 5B
  20:10
  Birmingham New Street
  Platform 2
  21:37
  London Euston
  Platform 16
  21:37
  London Euston
  22:30
  London Charing Cross
  22:30
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  23:05
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  20:17
  Aston
  Platform 2
  20:26
  Birmingham New Street
  Platform 11A
  20:50
  Birmingham New Street
  Platform 2
  22:13
  London Euston
  22:13
  London Euston
  23:09
  London Bridge
  23:09
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  23:35
  Sevenoaks
  Platform 4 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  20:33
  Aston
  Platform 2
  20:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  21:10
  Birmingham New Street
  Platform 4
  22:42
  London Euston
  22:42
  London Euston
  23:30
  London Charing Cross
  23:30
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  00:05
  Sevenoaks
  Platform 4 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 4 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:33
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:41
  Birmingham New Street
  Platform 11B estimated
  23:10
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:30
  London Charing Cross
  05:30
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  06:06
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  on time
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:07
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  23:07
  Birmingham New Street
  23:33
  Birmingham Moor Street
  23:33
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  00:41
  Banbury
  Platform 1
  05:17
  Banbury
  Platform 1
  06:31
  London Marylebone
  Platform 3 estimated
  06:31
  London Marylebone
  07:15
  London Charing Cross
  07:15
  London Charing Cross
  Platform 1 estimated
  07:49
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  5 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:09
  Birmingham New Street
  Platform 9M estimated
  05:29
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:05
  London Euston
  07:05
  London Euston
  08:00
  London Charing Cross
  08:00
  London Charing Cross
  Platform 4 estimated
  08:41
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  08:58
  London Charing Cross
  08:58
  London Charing Cross
  Platform 5 estimated
  09:35
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:31
  London Bridge
  09:31
  London Bridge
  Platform 6 estimated
  10:01
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  10:00
  London Charing Cross
  10:00
  London Charing Cross
  Platform 6 estimated
  10:35
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  09:33
  London Euston
  10:24
  London Bridge
  10:24
  London Bridge
  Platform 7 estimated
  10:49
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  Sevenoaks
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Sevenoaks to Aston