Trains from

Aston to Scotstounhill

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  09:50
  Aston
  Platform 2
  09:56
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  10:20
  Birmingham New Street
  Platform 4
  14:21
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  14:45
  Glasgow Central
  14:59
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  2 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  09:50
  Aston
  Platform 2
  09:56
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  10:20
  Birmingham New Street
  Platform 4
  13:01
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  13:12
  Carlisle
  Platform 7 estimated
  15:42
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  16:17
  Glasgow Central
  16:31
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  3 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  10:49
  Aston
  Platform 2
  10:56
  Birmingham New Street
  Platform 7B
  11:20
  Birmingham New Street
  Platform 4
  15:19
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  15:45
  Glasgow Central
  15:59
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  2 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  11:42
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  12:37
  Crewe
  Platform 6 estimated
  12:58
  Crewe
  Platform 6 estimated
  16:07
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  16:45
  Glasgow Central
  16:59
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  12:20
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  15:00
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:17
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  16:45
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  17:16
  Glasgow Central
  17:29
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  12:20
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  15:00
  Carlisle
  Platform 4 estimated
  15:17
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  16:22
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  16:41
  Motherwell
  18:00
  Bridgeton
  18:11
  Bridgeton
  18:29
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  4 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:20
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  17:20
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  17:45
  Glasgow Central
  17:59
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  2 changes
  Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:56
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  17:17
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  18:44
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  19:15
  Glasgow Central
  19:29
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  3 changes
  Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:56
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  17:17
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  18:22
  Motherwell
  Platform 2 estimated
  18:41
  Motherwell
  20:00
  Bridgeton
  20:10
  Bridgeton
  20:29
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  4 changes
  Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  15:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  19:20
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  19:45
  Glasgow Central
  19:59
  Scotstounhill
  on time
  Scotstounhill
  2 changes
  Peak

Find journey information for Scotstounhill to Aston