Trains from

Aston to Preston Park

 1. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2
  09:35
  Aston
  Platform 2
  09:42
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  09:42
  Birmingham New Street
  10:15
  Birmingham Moor Street
  10:15
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  12:14
  London Marylebone
  Platform 3 estimated
  12:14
  London Marylebone
  13:11
  London Bridge
  13:11
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  14:14
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  4 changes
  Super Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  10:05
  Aston
  Platform 2
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:16
  London Victoria
  13:16
  London Victoria
  Platform 16 estimated
  14:18
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  11:05
  Aston
  Platform 2
  11:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  11:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:18
  London Euston
  13:18
  London Euston
  14:11
  London Bridge
  14:11
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  15:14
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  12:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  13:38
  London Euston
  13:38
  London Euston
  14:41
  London Bridge
  14:41
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  15:43
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:57
  London Euston
  13:57
  London Euston
  15:11
  London Bridge
  15:11
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  16:14
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  14:36
  London Euston
  14:36
  London Euston
  15:41
  London Bridge
  15:41
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  16:43
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:50
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  15:15
  London Euston
  15:15
  London Euston
  16:11
  London Bridge
  16:11
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  17:14
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:56
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  15:37
  London Euston
  15:37
  London Euston
  16:41
  London Bridge
  16:41
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  17:43
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  14:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  16:18
  London Euston
  16:18
  London Euston
  17:11
  London Bridge
  17:11
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  18:14
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  15:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  16:37
  London Euston
  16:37
  London Euston
  17:41
  London Bridge
  17:41
  London Bridge
  Platform 11 estimated
  18:43
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  on time
  Preston Park
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Preston Park to Aston