Trains from

Aston to Pitsea

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  16:03
  Aston
  Platform 2
  16:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 4
  17:56
  London Euston
  Platform 12
  17:56
  London Euston
  18:52
  London Fenchurch Street
  18:52
  London Fenchurch Street
  Platform 2 estimated
  19:33
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  16:23
  Aston
  Platform 2
  16:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  16:50
  Birmingham New Street
  Platform 7
  18:14
  London Euston
  Platform 1
  18:14
  London Euston
  19:20
  London Fenchurch Street
  19:20
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  20:00
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2
  16:49
  Aston
  Platform 2
  16:57
  Birmingham New Street
  Platform 3B
  17:10
  Birmingham New Street
  Platform 1
  18:34
  London Euston
  18:34
  London Euston
  19:34
  London Fenchurch Street
  19:34
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  20:13
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2
  17:03
  Aston
  Platform 2
  17:11
  Birmingham New Street
  Platform 12
  17:30
  Birmingham New Street
  Platform 4
  18:56
  London Euston
  18:56
  London Euston
  20:05
  London Fenchurch Street
  20:05
  London Fenchurch Street
  Platform 1 estimated
  20:44
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2
  17:23
  Aston
  Platform 2
  17:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  17:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  19:14
  London Euston
  19:14
  London Euston
  20:32
  London Fenchurch Street
  20:32
  London Fenchurch Street
  Platform 3 estimated
  21:13
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:30
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  19:55
  London Euston
  19:55
  London Euston
  20:45
  London Liverpool Street
  20:45
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  21:33
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  18:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  20:15
  London Euston
  20:15
  London Euston
  21:15
  London Liverpool Street
  21:15
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  22:03
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  18:57
  Birmingham New Street
  Platform 5A estimated
  19:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  20:32
  London Euston
  20:32
  London Euston
  21:27
  London Liverpool Street
  21:27
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  22:25
  Pitsea
  Platform 3 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  19:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  20:57
  London Euston
  20:57
  London Euston
  21:45
  London Liverpool Street
  21:45
  London Liverpool Street
  Platform 15 estimated
  22:33
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  19:57
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  20:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  21:37
  London Euston
  21:37
  London Euston
  22:26
  London Liverpool Street
  22:26
  London Liverpool Street
  Platform 14 estimated
  23:31
  Pitsea
  Platform 3 estimated
  on time
  Pitsea
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Pitsea to Aston