Trains from

Aston to Norbiton

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  22:33
  Aston
  Platform 2
  22:41
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  23:10
  Birmingham New Street
  Platform 6
  01:13
  London Euston
  01:13
  London Euston
  05:12
  London Waterloo
  05:12
  London Waterloo
  Platform 15 estimated
  05:37
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  22:58
  Aston
  Platform 2
  23:07
  Birmingham New Street
  Platform 3A
  23:07
  Birmingham New Street
  23:33
  Birmingham Moor Street
  23:33
  Birmingham Moor Street
  Platform 1 estimated
  00:41
  Banbury
  Platform 1
  05:17
  Banbury
  Platform 1
  06:31
  London Marylebone
  Platform 3 estimated
  06:31
  London Marylebone
  07:27
  London Waterloo
  07:27
  London Waterloo
  Platform 4 estimated
  07:52
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:09
  Birmingham New Street
  Platform 9M estimated
  05:29
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  06:47
  Watford Junction
  Platform 7 estimated
  06:53
  Watford Junction
  Platform 10 estimated
  07:35
  Clapham Junction
  Platform 17
  07:51
  Clapham Junction
  Platform 11 estimated
  08:07
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  08:15
  London Euston
  09:01
  Vauxhall
  09:01
  Vauxhall
  09:22
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:58
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  07:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:31
  London Euston
  08:31
  London Euston
  09:16
  Vauxhall
  09:16
  Vauxhall
  09:37
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  08:43
  London Euston
  09:31
  Vauxhall
  09:31
  Vauxhall
  09:52
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  10:01
  Vauxhall
  10:01
  Vauxhall
  10:22
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  09:33
  London Euston
  10:16
  Vauxhall
  10:16
  Vauxhall
  10:37
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  08:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:53
  London Euston
  09:53
  London Euston
  10:46
  Vauxhall
  10:46
  Vauxhall
  11:07
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  08:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  10:13
  London Euston
  11:01
  Vauxhall
  11:01
  Vauxhall
  11:22
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  Norbiton
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak

Find journey information for Norbiton to Aston