Trains from

Aston to Leyton

 1. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:35
  Aston
  Platform 2 estimated
  22:42
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  23:00
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  01:03
  London Euston
  05:30
  London Euston
  06:37
  Blackhorse Road
  06:37
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  06:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  05:29
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:05
  London Euston
  Platform 16 estimated
  07:05
  London Euston
  07:47
  Seven Sisters
  07:47
  Seven Sisters
  08:03
  South Tottenham
  08:03
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  08:11
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  Platform 16 estimated
  08:15
  London Euston
  09:07
  Blackhorse Road
  09:07
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  09:11
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:58
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  07:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:31
  London Euston
  Platform 13 estimated
  08:31
  London Euston
  09:22
  Blackhorse Road
  09:22
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  09:26
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  Platform 1 estimated
  08:43
  London Euston
  09:37
  Blackhorse Road
  09:37
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  09:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  Platform 6 estimated
  09:13
  London Euston
  10:07
  Blackhorse Road
  10:07
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  10:11
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  Platform 5 estimated
  09:33
  London Euston
  10:15
  Seven Sisters
  10:15
  Seven Sisters
  10:33
  South Tottenham
  10:33
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  10:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  08:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:53
  London Euston
  Platform 4 estimated
  09:53
  London Euston
  10:35
  Seven Sisters
  10:35
  Seven Sisters
  10:49
  South Tottenham
  10:49
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  10:57
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  08:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:13
  London Euston
  11:07
  Blackhorse Road
  11:07
  Blackhorse Road
  Platform 2 estimated
  11:11
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  08:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:58
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  Platform 12 estimated
  10:32
  London Euston
  11:14
  Seven Sisters
  11:14
  Seven Sisters
  11:33
  South Tottenham
  11:33
  South Tottenham
  Platform 2 estimated
  11:41
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  Leyton Midland Road
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Peak

Find journey information for Leyton to Aston