Trains from

Aston to Laindon

 1. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  08:17
  London Euston
  08:17
  London Euston
  09:13
  London Liverpool Street
  09:13
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  09:49
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:58
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  07:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:33
  London Euston
  08:33
  London Euston
  09:32
  London Fenchurch Street
  09:32
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  10:04
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 3. expected to depart at 
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:54
  London Euston
  08:54
  London Euston
  09:43
  London Liverpool Street
  09:43
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  10:20
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12A estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  10:13
  London Liverpool Street
  10:13
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  10:49
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:57
  Birmingham New Street
  Platform 3B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  09:34
  London Euston
  09:34
  London Euston
  10:32
  London Fenchurch Street
  10:32
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  11:04
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  09:57
  London Euston
  09:57
  London Euston
  10:43
  London Liverpool Street
  10:43
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  11:20
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:15
  London Euston
  10:15
  London Euston
  11:13
  London Liverpool Street
  11:13
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  11:49
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:57
  Birmingham New Street
  Platform 3A estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  10:33
  London Euston
  10:33
  London Euston
  11:32
  London Fenchurch Street
  11:32
  London Fenchurch Street
  Platform 4 estimated
  12:04
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:30
  Birmingham New Street
  Platform 1M estimated
  10:56
  London Euston
  10:56
  London Euston
  11:43
  London Liverpool Street
  11:43
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  12:20
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  11:13
  London Euston
  11:13
  London Euston
  12:13
  London Liverpool Street
  12:13
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  12:49
  Laindon
  Platform 3 estimated
  on time
  Laindon
  Platform 3 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Laindon to Aston