Trains from

Aston to Hairmyres

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  23:58
  Aston
  Platform 2
  00:09
  Birmingham New Street
  Platform 9M
  06:01
  Birmingham New Street
  Platform 4C estimated
  06:57
  Crewe
  Platform 12 estimated
  07:32
  Crewe
  Platform 6 estimated
  10:38
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  11:17
  Glasgow Central
  Platform 10 estimated
  11:45
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  11:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  11:47
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  12:16
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 3. Aston
  Platform 2 estimated
  07:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  11:16
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  12:39
  Glasgow Central
  Platform 3 estimated
  13:17
  Glasgow Central
  Platform 9 estimated
  13:45
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 4. Aston
  Platform 2 estimated
  08:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:00
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  13:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  13:47
  Glasgow Central
  Platform 11 estimated
  14:16
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 5. Aston
  Platform 2 estimated
  09:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  12:59
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  13:16
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  14:40
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:17
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  15:45
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  10:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:59
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  11:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  15:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  15:47
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  16:16
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  11:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  14:59
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  15:14
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  16:41
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:01
  Glasgow Central
  Platform 5 estimated
  17:29
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  12:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:15
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  17:15
  Glasgow Central
  Platform 2 estimated
  17:33
  Glasgow Central
  Platform 11 estimated
  18:02
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  13:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  14:15
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  17:00
  Carlisle
  Platform 1 estimated
  17:15
  Carlisle
  Platform 3 estimated
  18:41
  Glasgow Central
  Platform 4 estimated
  19:17
  Glasgow Central
  Platform 8 estimated
  19:45
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  3 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  14:53
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:01
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:15
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  19:23
  Glasgow Central
  Platform 1 estimated
  19:47
  Glasgow Central
  Platform 6 estimated
  20:16
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  Hairmyres
  Platform 1 estimated
  2 changes
  Peak

Find journey information for Hairmyres to Aston