Trains from

Aston to Carshalton

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  11:05
  Aston
  Platform 2
  11:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  11:50
  Birmingham New Street
  Platform 1
  13:18
  London Euston
  13:18
  London Euston
  14:02
  London Victoria
  14:02
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  14:20
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  14:30
  Streatham Common
  14:56
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  11:49
  Aston
  Platform 2
  11:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B
  12:10
  Birmingham New Street
  Platform 2
  13:38
  London Euston
  13:38
  London Euston
  14:32
  London Victoria
  14:32
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  14:50
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  15:00
  Streatham Common
  15:26
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:57
  London Euston
  13:57
  London Euston
  14:46
  London Victoria
  14:46
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  15:04
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  15:15
  Streatham Common
  15:41
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  13:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  14:36
  London Euston
  14:36
  London Euston
  15:32
  London Victoria
  15:32
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  15:50
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  16:00
  Streatham Common
  16:26
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  14:57
  London Euston
  14:57
  London Euston
  15:46
  London Victoria
  15:46
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  16:04
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  16:15
  Streatham Common
  16:41
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 6. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:56
  Birmingham New Street
  Platform 9A estimated
  14:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  15:37
  London Euston
  15:37
  London Euston
  16:32
  London Victoria
  16:32
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  16:50
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  17:00
  Streatham Common
  17:26
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 7. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  15:57
  London Euston
  15:57
  London Euston
  16:46
  London Victoria
  16:46
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  17:04
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  17:15
  Streatham Common
  17:41
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 8. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  15:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  16:37
  London Euston
  16:37
  London Euston
  17:32
  London Victoria
  17:32
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  17:50
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  18:00
  Streatham Common
  18:26
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 9. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  16:57
  London Euston
  16:57
  London Euston
  17:46
  London Victoria
  17:46
  London Victoria
  Platform 11 estimated
  18:04
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  18:15
  Streatham Common
  18:41
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak
 10. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:56
  Birmingham New Street
  Platform 7A estimated
  16:10
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  17:36
  London Euston
  17:36
  London Euston
  18:32
  London Victoria
  18:32
  London Victoria
  Platform 9 estimated
  18:50
  Streatham Common
  Platform 1 estimated
  19:00
  Streatham Common
  19:26
  Carshalton
  on time
  Carshalton
  4 changes
  Off Peak

Find journey information for Carshalton to Aston