Trains from

Aston to Basildon

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  22:32
  Aston
  Platform 2
  22:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  06:15
  Northampton
  07:26
  Bletchley
  07:44
  Bletchley
  Platform 5 estimated
  08:44
  London Euston
  08:44
  London Euston
  09:53
  London Liverpool Street
  09:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  10:32
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  5 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2
  22:32
  Aston
  Platform 2
  22:40
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  22:54
  Birmingham New Street
  Platform 5A
  23:55
  Northampton
  Platform 5 estimated
  07:53
  Northampton
  Platform 1 estimated
  09:13
  London Euston
  09:13
  London Euston
  10:23
  London Liverpool Street
  10:23
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  11:02
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  4 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:58
  Aston
  Platform 2 estimated
  00:07
  Birmingham New Street
  Platform 7M estimated
  08:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:25
  London Euston
  10:25
  London Euston
  11:23
  London Liverpool Street
  11:23
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  12:02
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 4. Aston
  Platform 2 estimated
  10:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  12:25
  London Euston
  12:25
  London Euston
  13:23
  London Liverpool Street
  13:23
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  14:02
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 5. Aston
  Platform 2 estimated
  11:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  11:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  11:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:04
  London Euston
  13:04
  London Euston
  13:53
  London Liverpool Street
  13:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  14:32
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  12:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  12:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  12:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  13:57
  London Euston
  13:57
  London Euston
  14:53
  London Liverpool Street
  14:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  15:32
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  13:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  13:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  13:30
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  14:57
  London Euston
  14:57
  London Euston
  15:53
  London Liverpool Street
  15:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  16:32
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  14:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  14:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  14:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  15:57
  London Euston
  15:57
  London Euston
  16:53
  London Liverpool Street
  16:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  17:32
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  15:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  15:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  15:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  16:57
  London Euston
  16:57
  London Euston
  17:53
  London Liverpool Street
  17:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  18:32
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  16:05
  Aston
  Platform 2 estimated
  16:12
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  16:30
  Birmingham New Street
  Platform 4 estimated
  17:57
  London Euston
  17:57
  London Euston
  18:53
  London Liverpool Street
  18:53
  London Liverpool Street
  Platform 18 estimated
  19:32
  Basildon
  Platform 2 estimated
  Basildon
  Platform 2 estimated
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Basildon to Aston