Trains from

Aston to Balcombe

 1. on time
  Aston
  Platform 2
  22:35
  Aston
  Platform 2
  22:42
  Birmingham New Street
  Platform 12B
  23:00
  Birmingham New Street
  Platform 2
  01:03
  London Euston
  01:03
  London Euston
  05:00
  London Victoria
  05:00
  London Victoria
  Platform 14 estimated
  05:53
  Balcombe
  on time
  Balcombe
  3 changes
  Off Peak
 2. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  23:56
  Birmingham New Street
  Platform 5B estimated
  05:29
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  07:05
  London Euston
  Platform 16 estimated
  07:05
  London Euston
  07:50
  London St Pancras International
  07:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  08:46
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Off Peak
 3. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  06:30
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  06:50
  Birmingham New Street
  Platform 1 estimated
  08:15
  London Euston
  Platform 16 estimated
  08:15
  London Euston
  08:50
  London St Pancras International
  08:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  09:46
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Peak
 4. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:03
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:11
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:30
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  08:43
  London Euston
  Platform 1 estimated
  08:43
  London Euston
  09:20
  London St Pancras International
  09:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  10:16
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Peak
 5. on time
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  07:50
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  09:13
  London Euston
  Platform 6 estimated
  09:13
  London Euston
  09:50
  London St Pancras International
  09:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  10:46
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Peak
 6. Aston
  Platform 2 estimated
  07:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  07:56
  Birmingham New Street
  Platform 6B estimated
  08:10
  Birmingham New Street
  Platform 3 estimated
  09:33
  London Euston
  Platform 5 estimated
  09:33
  London Euston
  10:20
  London St Pancras International
  10:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  11:16
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Peak
 7. Aston
  Platform 2 estimated
  08:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  08:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  10:13
  London Euston
  Platform 5 estimated
  10:13
  London Euston
  10:50
  London St Pancras International
  10:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  11:46
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Peak
 8. Aston
  Platform 2 estimated
  08:49
  Aston
  Platform 2 estimated
  08:58
  Birmingham New Street
  Platform 7B estimated
  09:10
  Birmingham New Street
  Platform 2 estimated
  10:32
  London Euston
  Platform 12 estimated
  10:32
  London Euston
  11:20
  London St Pancras International
  11:20
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  12:16
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Peak
 9. Aston
  Platform 2 estimated
  09:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  09:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  09:50
  Birmingham New Street
  Platform 6A estimated
  11:15
  London Euston
  Platform 4 estimated
  11:15
  London Euston
  11:50
  London St Pancras International
  11:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  12:46
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Peak
 10. Aston
  Platform 2 estimated
  10:23
  Aston
  Platform 2 estimated
  10:31
  Birmingham New Street
  Platform 12B estimated
  10:50
  Birmingham New Street
  Platform 6 estimated
  12:14
  London Euston
  Platform 16 estimated
  12:14
  London Euston
  12:50
  London St Pancras International
  12:50
  London St Pancras International
  Platform A estimated
  13:46
  Balcombe
  Balcombe
  3 changes
  Off Peak

Find journey information for Balcombe to Aston